Oznámení o ukončení smlouvy veřejné zakázky VZ 180

obrazek
26. května 2014 12:24, aktualizováno 11:24, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Tvorba odborných filmů a animací" zadavatele UNO PRAHA, spol. s r. o..

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 180 byla vyhlášena v termínu od 20. 3. 2014 do 1. 4. 2014. Výsledek výzvy byl na portálu Plzeňského kraje zveřejněn dne 15. 4. 2014.

Předmětem zakázky je vytvoření výukových filmů a animací pro výuku teoretické části s interaktivními prvky a pro e-learningovou přípravu v rámci kombinované výuky pro potřeby dvou grantových projektů. Bližší specifikace zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Oznámení o ukončení smlouvy, Rozhodnutí o neplnění zakázky a Dohodu o vzájemném odstoupení od smlouvy naleznete v příloze článku. Tyto a další dokumenty k výběrovému řízení jsou zveřejněny na profilu zadavatele na adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/tvorba-odbornych-filmu-a-animaci

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení