Doprava

Slavnostní otevření nové části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje Ing. Josef Bernard společně se starosty měst Holýšov a Staňkov, dne 13.5. 2021 slavnostně uvedl do provozu novou část mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3

Evropský projekt CONNECT2CE zlepšuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji

Evropský projekt CONNECT2CE zlepšuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji - projektové výstupy, teritoriální strategie

Koncepce cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje v současné době dokončil novou Koncepci rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji. Nový koncepční materiál vznikl v koordinaci s Národní koncepcí cyklodopravy a dává si za cíl vytvoření funkční sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému a zároveň nabídnou alternativní způsob bezpečné přepravy.

Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému

Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému je spolufinancován Evropskou unií...

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti.