Doprava

Krajští cyklokoordinátoři vytvoří národní síť. Založili proto pracovní skupinu

Ve dnech 11. – 13. října 2021 se pod záštitou Plzeňského kraje uskutečnilo 2. pracovní setkání komise CYKLOVIZE 2030, která vznikla při Asociaci krajů ČR. Komisi tvoří cyklokoordinátoři jmenovaní jednotlivými kraji nebo městy. Společně definovali síť nejdůležitějších cyklotras České republiky, která bude tvořit páteř budoucí cyklistické dopravní sítě.

Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti.

Slavnostní otevření nové části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje Ing. Josef Bernard společně se starosty měst Holýšov a Staňkov, dne 13.5. 2021 slavnostně uvedl do provozu novou část mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3

Evropský projekt CONNECT2CE zlepšuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji

Evropský projekt CONNECT2CE zlepšuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji - projektové výstupy, teritoriální strategie

Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému

Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému je spolufinancován Evropskou unií...