Doprava

Evropský projekt CONNECT2CE zlepšuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji

Evropský projekt CONNECT2CE zlepšuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji - projektové výstupy, teritoriální strategie

Koncepce cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje v současné době dokončil novou Koncepci rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji. Nový koncepční materiál vznikl v koordinaci s Národní koncepcí cyklodopravy a dává si za cíl vytvoření funkční sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému a zároveň nabídnou alternativní způsob bezpečné přepravy.

Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy peníze na cyklostezky

Evropské státy včetně České republiky nyní připravují vlastní Národní plány obnovy (NPO). Ty jsou rozcestníkem pro finance z Evropské unie a mají pomoci znovu nastartovat ekonomiku. Mnohé země z nich směřují peníze na efektivní a udržitelnou dopravu, která zažila během pandemie rekordní vzestup – na tu cyklistickou. Hejtmani a města společně požadují vyčlenit na cyklodopravu alespoň 2,5 mld. Kč.

Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému

Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému je spolufinancován Evropskou unií...

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti.