O Krajském úřadu

Působnosti odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje k 1. 4. 2021

Působnosti odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) k 1. 4. 2021

Organizační schéma Krajského úřadu Plzeňského kraje k 1. 4. 2021

Organizační schéma Krajského úřadu Plzeňského kraje k 1. 4. 2021

Seznam organizací zřizovaných a zakládaných PK - stav k 1. 1. 2021

Seznam organizací zřizovaných a zakládaných PK - stav k 1. 1. 2021

Plzeňský kraj získal certifikát systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015

Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO byl zaveden na třech odborech: kancelář ředitele, dopravy a silničního hospodářství a regionálního rozvoje.

Krajský úřad Plzeňského kraje je i nadále "Přátelským místem"

Krajský úřad Plzeňského kraje opět získal certifikát "Přátelská místa".