O Krajském úřadu

Plzeňský kraj získal certifikát systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015

Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO byl zaveden na třech odborech: kancelář ředitele, dopravy a silničního hospodářství a regionálního rozvoje.

Seznam organizací zřizovaných a zakládaných PK

Seznam organizací zřizovaných a zakládaných PK

Působnosti odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje

Působnosti odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK)

Organizační schéma Krajského úřadu Plzeňského kraje

Organizační schéma Krajského úřadu Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje je i nadále "Přátelským místem"

Krajský úřad Plzeňského kraje opět získal certifikát "Přátelská místa".