Sociální věci

Vyhlášení výzvy Evropského sociálního fondu k předkládání žádostí o podporu

Výzva ESF k podpoře rodin

Sociálně - právní ochrana dětí

Činnost krajských úřadů na úseku sociálně právní ochrany dětí, a tedy i Krajského úřadu Plzeňského kraje, je specifikována především v zákoně č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálně právní ochraně dětí).

Osoby pověřené výkonem SPOD v Plzeňském kraji

Pověřené osoby poskytují sociálně - právní ochranu dětí na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti. O pověření rozhoduje krajský úřad.

Linka pro seniory 800 200 007 funguje každý den

Organizace Elpida opět spojuje své síly s organizací Junák - český skaut a bude na na telefonické lince 800 200 007 přijímat poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí.

Spotřebitelská poradna

Mezi oblasti prevence kriminality patří oblast sociální, situační, informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností a posilování právního vědomí občanů.