Sociální věci

Linka pro seniory 800 200 007 funguje každý den

Organizace Elpida opět spojuje své síly s organizací Junák - český skaut a bude na na telefonické lince 800 200 007 přijímat poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí.

Spotřebitelská poradna

Programy prevence kriminality se staly základem vytvořeného preventivního systému v České republice. Hlavními cíly programu jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování pocitu bezpečí občanů a jejich aktivní účast na omezování příčin kriminality, začleňování prevence kriminality do generelů rozvoje obcí a integrace Policie ČR do preventivních systémů. Mezi oblasti prevence kriminality patří oblast sociální, situační, informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností a posilování právního vědomí občanů. Do oblasti informování občanů (zprostředkování informací o nebezpečích ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech a způsobech ochrany před ní) patří i poslání neziskové organizace – Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Více informací o spotřebitelské poradně dTestu naleznete v příloze.

Linka seniorů

Linka seniorů, kterou provozuje Elpida o.p.s., na telefonním čísle 800 200 007 je v provozu od 8.00 do 20.00 hodin každý den včetně svátků a Vánoc.