Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 180 zadavatele UNO PRAHA, spol. s r. o.

obrazek
20. března 2014 17:04, aktualizováno 16:04, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Tvorba odborných filmů a animací".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 20. 3. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 1. 4. 2014, 10.00 hodin.

Předmětem zakázky je vytvoření výukových filmů a animací pro výuku teoretické části s interaktivními prvky a pro e-learningovou přípravu v rámci kombinované výuky pro potřeby dvou grantových projektů. Bližší specifikace zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentaci s přílohami naleznete v příloze článku.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení