Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální granty PK

Závěrečný Bulletin Globálních grantů OPVK Plzeňského kraje

Kolik a komu rozdělil Plzeňský kraj „evropských peněz“ na vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programovém období 2007 – 2013...

Aktualizovaný Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k 24. 9. 2014

Monitorovací výbor Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválil revidované znění

Aktualizovaný Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k 13. 6. 2013

Monitorovací výbor Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválil aktualizované znění

Poslední kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost otevřel Plzeňský kraj 10. dubna 2013

prostřednictvím globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Uzávěrka pro příjem žádostí byla 12. června 2013.

Aktualizovaný Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k 26. 3. 2013

Monitorovací výbor Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválil aktualizované znění