Zastupitelé

Volené orgány Plzeňského kraje

12. listopadu 2020 08:33, aktualizováno 20. června 2023 09:14, Mgr. René Zeithaml

Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky, volební období zastupitelstva kraje je čtyřleté. (viz zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů).

Z voleb do krajských zastupitelstev konaných 2. - 3. října 2020 vzešlo i nové Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Zastupitelstvo Plzeňského kraje:  45 členů

současné počty mandátů

Politická stranaPočet mandátů
ANO 201116
ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů11
STAN, Zelení, PRO PLZEŇ8
Česká pirátská strana7
Česká strana sociálně demokratická 1
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
1
Komunistická strana Čech a Moravy1


počty mandátů po volbách

Politická stranaPočet mandátů
ANO 201112
ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů11
STAN, Zelení, PRO PLZEŇ7
Česká pirátská strana7
Svoboda a přímá demokracie (SPD)3
Česká strana sociálně demokratická3
Komunistická strana Čech a Moravy2


Rada Plzeňského kraje:  9 členů

od 14. února 2022

Politická stranaPočet mandátů
ANO 2011                                                                   . 
4
STAN, Zelení, PRO PLZEŇ3
Česká pirátská strana2


od 12. listopadu 2020 do 14. února 2022

Politická stranaPočet mandátů
ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů5
STAN, Zelení, PRO PLZEŇ2
Česká pirátská strana2Vyšší územně-samosprávné celky (VÚSC), jednodušeji řečeno kraje, jsou samosprávné celky, to znamená, že je nespravuje stát, ale zvolené zastupitelstvo daného kraje. To by mělo přinést občanům kraje větší kontrolu nad jeho činností a více možností ovlivňovat dění na území, na kterém žijí. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Kraj jako instituce má velmi podobnou strukturu jako město či obec. Nejvyšším rozhodujícím orgánem je krajské zastupitelstvo. Zastupitelé ze svého středu zvolili hejtmana kraje, hlavního představitele, který kraj navenek reprezentuje a je oprávněn jeho jménem jednat. Jeho pozice v kraji tedy odpovídá zhruba pozici starosty či primátora ve městě či obci. Zastupitelstvo dále volilo radu kraje (svou funkcí odpovídá radě města či obecní radě), která připravuje podklady pro rozhodování zastupitelstva nebo sama rozhoduje v dílčích záležitostech. Úkoly v samostatné i přenesené působnosti kraje plní krajský úřad (viz zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)).