Školství a sport

Pedagogové převzali ocenění u příležitosti Dne učitelů

U příležitosti Dne učitelů předali zástupci Plzeňského kraje ocenění vybraným pedagogům za jejich dosavadní práci. V sále SOU elektrotechnického Plzeň převzalo poděkování spolu s pamětním listem a drobnými dárky celkem 31 pedagogů z Plzeňského kraje. Tradiční akce se koná jako připomínka výročí narození Jana Ámose Komenského.

Jak se uplatnit na pracovním trhu v Plzeňském kraji po střední škole? Prezentační video sedmi významných technologických firem vám třeba napomůže.

Jak se uplatnit na pracovním trhu v Plzeňském kraji po střední škole? Prezentační video sedmi významných technologických firem vám třeba napomůže.

Veřejná konzultace návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024-2028

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje spustil veřejnou konzultaci k návrhu připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024-2028. Připomínky je možné zasílat do 18. 3. 2024 prostřednictvím on-line formuláře.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2022/2023

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2022/2023. Zastupitelstvo Plzeňského kraje ji vzalo na vědomí na svém zasedání dne 5. 2. 2024.

Příručka začínajícího učitele

Tato příručka vznikla v rámci mezinárodního projektu s názvem Vytvoření systému podpory pro začínající učitele (PodporaUčitelům) (Development of Support Systém for NoviceTeachers (SupportTeachers), projekt číslo 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284 v rámci programu Erasmus+ KA220-SCH – Partnerská spolupráce ve vzdělávání.