Školství a sport

04. prosince 2019

DVPP – „Základy romistiky pro pedagogické pracovníky“ a navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“

Národní ústav pro vzdělávání hledá pro pilotní ověření vzdělávacích modulů zkušené pedagogické pracovníky, budoucí lektory modulů...

08. dubna 2013

Kempy a kurzy pro talentované žáky

V roce 10letého výročí existence projektu "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji" vznikla zdařilá videoreportáž, kterou naleznete na webu www.podporatalentu.cz.

27. listopadu 2019

Přihlášky do krajského kola Karlovarského skřivánka

Krajské kolo se uskuteční v termínu 5. a 6. února 2020 jako tradičně v prostorách 15. základní školy v Plzni, Terezie Brzkové 33-35. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 17. ledna 2020.

03. září 2019

Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...

13. února 2019

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018. Zastupitelstvo Plzeňského kraje ji vzalo na vědomí na svém zasedání 11. 2. 2019.