Školství a sport

Sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji za školní rok 2020/2021

Sběr dat a podkladů od škol a školských zařízení zřízených obcemi, krajem, církví i soukromými osobami proběhne prostřednictvím systému KEVIS ve dnech 27. 9. - 8. 10. 2021.

Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu maturitní nebo závěrečné zkoušky

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky...

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021...

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020. Zastupitelstvo Plzeňského kraje ji vzalo na vědomí na svém zasedání dne 19. 4. 2021.

Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji

Průběžně aktualizovaný přehled volných míst na středních školách v Plzeňském kraji naleznete zde...