Výběrová řízení

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 186

Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, s názvem "Dodávka vybavení pro obor kosmetické služby pro SOU Domažlice (4. vyhlášení)", vyhlášené v termínu od 6. 5. 2014 do 20. 5. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 190

s názvem "Nákup výpočetní techniky" Církevní střední odborné školy Spálené Poříčí vyhlášené v termínu od 5. 6. 2014 do 20. 6. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 199

s názvem "Dodávka technologického zařízení projektu – ICT vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou, animační a fotografickou práci – 2. vyhlášení", Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, vyhlášené v termínu od 14. 11. 2014 do 1. 12. 2014

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu VZ 199 Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Datum vyhlášení zakázky: 14. 11. 2014; uzávěrka: 1. 12. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 188

s názvem "Pořízení vybavení (ICT) pro další vzdělávání v oblasti EVVO" obecně prospěšné společnosti Úhlava vyhlášené v termínu od 19. 5. 2014 do 6. 6. 2014