Výběrová řízení

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 199

s názvem "Dodávka technologického zařízení projektu – ICT vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou, animační a fotografickou práci – 2. vyhlášení", Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, vyhlášené v termínu od 14. 11. 2014 do 1. 12. 2014

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu VZ 199 Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Datum vyhlášení zakázky: 14. 11. 2014; uzávěrka: 1. 12. 2014

Zrušení výzvy veřejné zakázky VZ 198

Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 s názvem "Dodávka technologického zařízení projektu – ICT vybavení, kancelářské zařízení a zařízení pro grafickou, animační a fotografickou práci" vyhlášené v termínu od 8. 10. 2014 do 24. 10. 2014

Výzva k podání nabídek k zakázce malého rozsahu VZ 198 Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Datum vyhlášení zakázky: 8. 10. 2014; uzávěrka: 24. 10. 2014

Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 196

občanského sdružení Ekofilm s názvem "Tvorba odborných filmů a animací" vyhlášené v termínu od 5. 8. 2014 do 19. 8. 2014