Redakční rada webového portálu

Členové redakční rady webového portálu Plzeňský kraj

12. dubna 2022 08:20, aktualizováno 02. prosince 2022 13:43, Mgr. René Zeithaml

předseda: 
Mgr. René Zeithaml (referent na oddělení marketingu KÚPK)

členové:
Miroslav Anton
Ing. Milan Kozel (vedoucí oddělení vnějších vztahů KÚPK)
Ing. Petr Mařík (informatik KÚPK)
Bc. Patrik Pátek (pověřen zastupováním vedoucího oddělení mediální komunikace KÚPK)

tajemnice:
Lucie Mrázová, DiS. (asistentka na Oddělení administrativní podpory rady KÚPK)
telefon: 377 195 228
e-mail: lucie.mrazova@plzensky-kraj.cz