Redakční rada webového portálu

Redakční rada webového portálu Plzeňský kraj

20. listopadu 2013Mgr. René Zeithaml

předseda: 
Mgr. René Zeithaml (referent na oddělení mediální komunikace)

členové:
Ing. Milan Kozel (vedoucí odboru kancelář hejtmana)
Mgr. Jiří Leščinský (ředitel KÚPK)
Petr Mařík (informatik)
Ing. Eliška Pečenková (vedoucí odboru informatiky)
Jiří Struček (člen Zastupitelstva Plzeňského kraje)       
Bc. Ilona Šnebergerová (vedoucí oddělení cestovního ruchu)