Redakční rada webového portálu

Členové redakční rady webového portálu Plzeňský kraj

20. listopadu 2013 10:16, aktualizováno 28. května 2020 14:15, Mgr. René Zeithaml

předseda: 
Mgr. René Zeithaml (referent na oddělení mediální komunikace)

členové:
Ing. Milan Kozel (vedoucí oddělení vnějších vztahů)
Mgr. Jiří Leščinský (ředitel KÚPK)
Petr Mařík (informatik)
Ing. Eliška Pečenková (vedoucí odboru informatiky)
Jiří Struček (člen Zastupitelstva Plzeňského kraje)       
Bc. Ilona Šnebergerová (vedoucí oddělení cestovního ruchu)