ESF v oblasti vzdělávání Plzeňského kraje

Evropský sociální fond v oblasti vzdělávání Plzeňského kraje

Složka obsahuje články týkající se projektů v našem kraji financovaných ze jmenovaného strukturálního fondu, a to v programovacích obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013.