Kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na obecních a městských úřadech na II. pololetí roku 2024

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na obecních a městských úřadech na II. pololetí roku 2024 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 13. 6. 2024.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech na II. pololetí roku 2024

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech na II. pololetí roku 2024 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 13. 6. 2024.

Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2023 dle Usnesení vlády č. 689/2013 ze dne 11. září 2013

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2023 celkem 407 kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků, z toho 371 plánovaných a 36 mimořádných.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech na I. pololetí roku 2024

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na soukromých školách a dalších subjektech na I. pololetí roku 2024 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 24. 11. 2023.

Plán kontrolní činnosti prováděné Krajským úřadem Plzeňského kraje na obecních a městských úřadech na I. pololetí roku 2024

Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné na obecních a městských úřadech na I. pololetí roku 2024 byl schválen ředitelkou Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 24. 11. 2023.