Vnitřní správa

Působnost vnitřní správy

29. června 2022 10:37, aktualizováno 01. února 2024 08:38, Přemysl Tomašuk

Do působnosti vnitřní správy patří mimo jiné:

  • státoobčanská a matriční agenda – přijímání žádostí o udělení státního občanství, vydávání osvědčení o státním občanství, zajišťování skládání státoobčanského slibu, provádění zkoušky na úseku vidimace a legalizace, provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace), provádění ověřování matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ukládání druhopisů matričních knih a sbírky listin, provádění kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  • agenda veřejných sbírek - přijímání oznámení o konání veřejných sbírek, vedení správních řízení ve věci veřejných sbírek, vydávání osvědčení či rozhodnutí v souladu se zákonem o veřejných sbírkách
  • agenda voleb a referenda – organizačně a technické zajištění přípravy a provedení voleb do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a volby prezidenta republiky, provádění ověření způsobilosti na úseku voleb zaměstnanců obcí s pověřeným obecním úřadem, provádění kontroly na úseku voleb, organizačně a technické zajištění přípravy, průběhu a provedení krajského referenda
  • agenda svazků obcí - zapisování svazků obcí do rejstříku svazků obcí a vedení jejich rejstříků
  • agenda evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů