Otevřený kraj

Otevřený kraj

03. února 2012 08:38, aktualizováno 08. června 2020 14:43, Mgr. René Zeithaml

 

 
Vážení občané,

projekt Plzeňského kraje nazvaný "Otevřený kraj" má za cíl poskytnout Vám důležité informace o jeho činnostech a zároveň Vám co nejvíce zjednodušit jejich dostupnost. Stává se tak dalším nástrojem, kterým bychom chtěli dosáhnout maximální transparentnosti a co největšího propojení volených orgánů Plzeňského kraje, krajského úřadu a zřizovaných organizací s Vámi, obyvateli našeho kraje.


Odkazy:

       VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLZEŇSKÉHO KRAJE

       PŘEHLED VEŘEJNÝCH ZAKÁZE PLZEŇSKÉHO KRAJE

       VYHLEDÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VYHLÁĚNÝCH PLZEŇSKÝM KRAJEM

       CENTRÁLNÍ NÁKUP

       TERMÍNY A POZVÁNKY NA JEDNÁNÍ RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE

       TERMÍNY A POZVÁNKY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

       USNESENÍ

       VIDEOARCHIV ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

       DOTACE

       PRODEJ NEMOVITÉHO MAJETKU A NABÍDKA MOVITÉHO MAJETKU PK

       VÝSTAVBA KLATOVSKÉ NEMOCNICE

       KOMISE PRO OTEVŘENÝ KRAJ

       ETICKÝ KODEX ČLENA ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

       JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE A VÝBORŮ
       ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE