Aktuálně

09. dubna 2020
Linka kolegiální podpory určená pro telefonickou psychosociální pomoc zdravotnickým pracovníkům v ČR

Linka nabízí bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, podporu při zvládání stresové zátěže, obav, frustrace či třeba emocí. Kolegiální telefonická podpora tak dává prostor v klidu hovořit s profesním kolegou, který ví, co práce ve zdravotnictví obnáší. Podporu zajištují zdravotničtí peeři a psychologové SPIS. Linka je anonymní a hovory nejsou monitorovány.

25. března 2020
Online výuka v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj navrhuje školám způsoby sjednocení komunikace, hodnocení a nastavení distanční formy vzdělávání...

25. března 2020
Streamování pro žáky středních škol

Plzeňský kraj připravil z podnětu paní náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcely Krejsové a za podpory paní náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivany Bartošové spuštění netradiční formy vzdělávání formou online streamování krátkých videí pro žáky středních škol.