Informace pro obce PK

17. března 2020

Pokyny pro obce

Dne 16.03.2020 zpracoval Odbor všeobecné správy a Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra pokyny pro obce. Znění je uvedeno v příloze.

09. března 2020

Informace IVS - novinka u zkoušek z přestupků

Do nabídky termínů na zkoušku podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Institut pro veřejnou správu Praha nově zařazuje místa konání v jednotlivých krajích. První zkouška takto proběhne v Českých Budějovicích dne 28. května 2020.

22. července 2019

Vyhlášení soutěže "Úřad na cestě k rovnosti" 2019

Ministerstvo vnitra a Institut pro veřejnou správu Praha společně s Úřadem vlády ČR vyhlásily soutěž Úřad na cestě k rovnosti.

24. ledna 2019

Informace ze semináře pro nově zvolené starosty obcí

Ve dnech 8. 1. a 24. 1. 2019 pořádal Krajský úřad Plzeňského kraje seminář určený zejména pro nově zvolené představitele obcí ...

14. ledna 2019

Připravte se na plánovanou údržbu DNS - 1. 2. 2019

Upozornění na změnu v Internetu, která může zastavit ze dne na den www stránky a poštovní zprávy organizace. Systém DNS se na Internetu používá již více než 30 let – nyní je naplánována jeho celosvětová údržba. Změna nastane 1. 2. 2019.