Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 180

obrazek
15. dubna 2014 14:29, aktualizováno 09. září 2014 11:36, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Tvorba odborných filmů a animací" zadavatele UNO PRAHA, spol. s r. o..

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 180 byla vyhlášena v termínu od 20. 3. 2014 do 1. 4. 2014.

Předmětem zakázky je vytvoření výukových filmů a animací pro výuku teoretické části s interaktivními prvky a pro e-learningovou přípravu v rámci kombinované výuky pro potřeby dvou grantových projektů. Bližší specifikace zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Výsledek výzvy výběrového řízení naleznete v příloze článku. Smlouva je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/tvorba-odbornych-filmu-a-animaci

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení