Rozpočet Plzeňského kraje

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024 a 2025

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 19.prosince, usnesením č. 953/22 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 a rozpočtový výhled na roky 2024 a 2025.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2022 a výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 20. prosince 2021, usnesením č. 482/21, rozpočet Plzeňského kraje na rok 2022, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2021 a rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 21. prosince 2020, usnesením č.13/20, rozpočet Plzeňského kraje na rok 2021, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 16. prosince 2019, usnesením č.1310/19, rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem.

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 17. prosince 2018, usnesením č. 879/18, rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021.