[Sbalit] Život v kraji
   Symboly PK
 [Sbalit] Mapy
    Mapy ke stažení
    Geografický informační systém PK
    Geoportál
    Mapové služby
    On-line vyjadřování k existenci sítí
    Digitální technická mapa PK
    Územní plány obcí
    Územně analytické podklady (ÚAP)
 [Sbalit] Majetek Plzeňského kraje
    Nabídka nepotřebného movitého majetku
   Rada hospodářské a sociální dohody PK (Tripartita)
   Otevřený kraj
   Akademie individuálních sportů PK
   Obce Plzeňského kraje - ePUSA
   Veřejné zakázky Plzeňského kraje
   Turistů ráj
[Sbalit] Zastupitelé
   Usnesení
 [Sbalit] Uplynulá volební období
    Volební období 2000 - 2004
  [Sbalit] Volební období 2004 - 2008
     Boris Kreuzberg
     Hejtman Plzeňského kraje
     Václav Červený
     Olga Kalčíková
     Vladislav Vilímec
     Martin Baxa
     Miroslav Jaroš
     Jiří Kalista
     Pavel Karpíšek
  [Sbalit] Volební období 2008 - 2012
   [Sbalit] Zastupitelstvo Plzeňského kraje - životopisy členů
      Votava Václav
      Baxa Martin
      Rippelová Jiřina
      Váchalová Hana
      Lišková Zdeňka
      Baloun Petr
      Benediktová Hana
      Bláha František
      Brabec Miroslav
      Buriánek Jan
      Červený Václav
      Hornofová Zdeňka
      Hrubeš František
      Jaroš Miroslav
      Jelínek Ondřej
      Kalista Jiří
      Kastner Petr
      Látka Jan
      Levorová Gabriela
      Lobkowicz Jaroslav
      Macák Ladislav
      Nágrová Alexandra
      Neoral Jan
      Poduška Jan
      Rampas Stanislav
      Rödl Pavel
      Salvetr Rudolf
      Šidlo Karel
      Štekl Václav
      Varga Robert
      Vilímec Vladislav
      Zezula Zdeněk
      Zrzavecký Martin
      Fojtík Pavel
   [Sbalit] Hejtmanka 14.11.2008 - 9.9.2010
      Životopis
      Listárna
     Hejtman 9.9.2010 - 19.11.2012
     Rada Plzeňského kraje
  [Sbalit] Volební období 2012 - 2016
   [Sbalit] Hejtman Plzeňského kraje 2012 - 2014
      Listárna
     Hejtman Plzeňského kraje 2014 - 2016
   [Sbalit] Rada Plzeňského kraje
    [Sbalit] Štekl Václav
       Akce
    [Sbalit] Bauer Jaroslav
       Akce
    [Sbalit] Grüner Ivo
       Akce
    [Sbalit] Struček Jiří
       Akce
    [Sbalit] Lišková Zdeňka
       Akce
    [Sbalit] Honz Zdeněk
       Akce
    [Sbalit] Komise rady
       Komise životního prostředí RPK
       Komise pro kulturu a památkovou péči RPK
       Komise pro správu majetku RPK
       Komise regionálního rozvoje a fondů EU RPK
       Komise bezpečnostní RPK
       Komise cestovního ruchu RPK
       Komise dopravní RPK
       Komise pro neziskové organizace RPK
       Komise sociální RPK
       Komise pro sport RPK
       Komise právní RPK
     [Sbalit] Komise pro otevřený kraj RPK
        Zápisy z jednání
        Plán práce KOK
        Jednací řád KOK
       Rada kraje pro rozvoj lidských zdrojů PK
       Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji
       Komise pro národnostní menšiny
    [Sbalit] Šobr Jaroslav
       Akce
    [Sbalit] Stárková Milena
       Akce
      Informace z jednání rady
    [Sbalit] Šlajs Václav
       Akce hejtmana
       Jak to vidí hejtman
   [Sbalit] Zastupitelstvo Plzeňského kraje
    [Sbalit] Výbory Zastupitelstva PK
     [Sbalit] Finanční výbor
        Plán práce
        Zápisy a usnesení
     [Sbalit] Kontrolní výbor
        Plán práce
     [Sbalit] Výbor pro veřejné zakázky
        Plán práce
        Zápisy a usnesení
     [Sbalit] Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
        Plán práce
     [Sbalit] Výbor pro zdravotnictví a sociální věci
        Plán práce
        Zápisy a usnesení
  [Sbalit] Volební období 2016 - 2020
   [Sbalit] Rada Plzeňského kraje
      Termíny a pozvánky na jednání rady
      Programy projednané RPK
    [Sbalit] Marcela Krejsová
       Akce
    [Sbalit] Ivana Bartošová
       Akce
    [Sbalit] Pavel Čížek
       Akce
    [Sbalit] Ivo Grüner
       Akce
    [Sbalit] Zdeněk Honz
       Akce
    [Sbalit] Milena Stárková
       Akce
    [Sbalit] Radka Trylčová
       Akce
    [Sbalit] Komise RPK
       Komise životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany
       Komise pro kulturu a památkovou péči
       Komise pro bezpečnost a záchranný systém
       Komise pro spolupráci s neziskovými organizacemi
       Komise právní a legislativní
       Komise pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin
       Komise pro sport
     [Sbalit] Komise pro otevřený kraj
        Zápisy z jednání
       Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti
       Komise pro obnovu venkova
    [Sbalit] Vladislav Vilímec
       Akce
      Informace z jednání RPK 2016 – 2020
   [Sbalit] Zastupitelstvo Plzeňského kraje
      Termíny zasedání zastupitelstva a pozvánky
      Zápisy ze zasedání zastupitelstva
    [Sbalit] Výbory ZPK
     [Sbalit] Finanční výbor
        Zápisy a usnesení
        Plán činnosti
     [Sbalit] Kontrolní výbor
        Zápisy a usnesení
        Plán činnosti
     [Sbalit] Výbor pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže
        Zápisy a usnesení
        Plán činnosti
     [Sbalit] Výbor pro regionální rozvoj a fondy EU
        Zápisy a usnesení
        Plán činnosti
     [Sbalit] Výbor pro oblast dopravy
        Zápisy a usnesení
        Plán činnosti
     [Sbalit] Výbor pro oblast investic a správu majetku
        Zápisy a usnesení
        Plán činnosti
     [Sbalit] Výbor pro veřejné zakázky
        Zápisy a usnesení
        Plán činnosti
     [Sbalit] Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
        Zápisy a usnesení
        Plán činnosti
     [Sbalit] Výbor pro zdravotnictví a sociální věci
        Zápisy a usnesení
        Plán činnosti
   [Sbalit] Hejtman Plzeňského kraje
      Akce hejtmana
   Hejtman
 [Sbalit] Rada
    Jednací řád RPK a komisí RPK
    Usnesení
    Termíny a pozvánky na jednání rady
    Petr Vanka
    Josef Bernard
    Pavel Čížek
    Pavel Hais
    Pavel Strolený
    Rudolf Špoták
    Vladimír Kroc
    Libor Picka
    Projednané programy RPK
    Martin Záhoř
 [Sbalit] Zastupitelstvo
  [Sbalit] Etický kodex člena Zastupitelstva Plzeňského kraje
     Etický kodex člena ZPK - hlasování
    Jednací řád ZPK a výborů ZPK
    Pravidla pracovních cest členů ZPK
    Usnesení
    Kontakty na členy ZPK
    On-line přenos a videoarchiv zasedání
    Účast zastupitelů na hlasování
    Termíny a pozvánky na jednání zastupitelstva
  [Sbalit] Výbory ZPK
   [Sbalit] Výbor pro veřejné zakázky
      Zápisy
      Plány činnosti
      Směrnice
   [Sbalit] Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro investice a majetek
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro sociální věci
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro sport
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Finanční výbor
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Kontrolní výbor
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro dopravu
      Plány činnosti
      Zápisy
   [Sbalit] Výbor pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro regionální rozvoj
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro zdravotnictví
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti
      Zápisy
      Plány činnosti
   [Sbalit] Výbor pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém
      Zápisy
      Plány činnosti
    Zápisy ze zasedání zastupitelstva
[Sbalit] Úřad
 [Sbalit] Úřední deska
  [Sbalit] Nabídka zaměstnání
     Krajský úřad
    Dlouhodobě vyvěšené dokumenty
    Veřejnoprávní smlouvy dle zákona č. 306/1999 Sb. uzavřené se soukromými školami, předškolními a školskými zařízeními
    Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody
    Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.
  [Sbalit] Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytování dotace dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb.
     Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb.
    Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi
    Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
    Zveřejňování schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu dle zákona č. 250/2000 Sb.
    Smlouvy dle zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.)
    Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.
 [Sbalit] Informace pro obce PK
  [Sbalit] Metodiky
     odboru Sociálních věcí
   [Sbalit] odboru Informatiky
      Základní registry
   O Krajském úřadu
 [Sbalit] Kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje
    Zveřejňování informací o kontrolách dle § 26, zákona č. 255/2012 Sb.
   Nabídka zaměstnání
   Organizační struktura
   Whistleblowing
 [Sbalit] Povinné informace
  [Sbalit] Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb.
     2014
     2015
     2016
     Vzory žádostí
     2017
     2018
     2010 - 2013
     2019
     2020
     2021
     2022
     2023
     2024
    Věstník PK
   Rozklikávací rozpočet Plzeňského kraje
[Sbalit] Působnosti
 [Sbalit] Vnitřní správa
    Matriční a státoobčanská agenda
    Veřejné sbírky
    Volby, referendum
    Svazky obcí
    Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady
 [Sbalit] Doprava
  [Sbalit] Veřejná doprava
     Smlouvy dráha
     Smlouvy VLD
     Jízdní řády
     Výluky železničních tratí
     Veřejná osobní doprava
  [Sbalit] Správa a údržba silnic
     Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. - kontakty
    Silniční hospodářství
    Koncepce a strategie
    Dopravní informace
    Ředitelství silnic a dálnic
    Západní okruh
    COVID-19
  [Sbalit] Zřizované organizace
     ePusa
     POVED
     Správa a údržba silnic
  [Sbalit] Silniční doprava, STK a autoškoly
     Autoškoly
   [Sbalit] Dopravci
      Eurolicence
     Školící střediska
 [Sbalit] Ekonomika
  [Sbalit] Dotace a granty
     Oblast kultury a památkové péče
     Oblast cestovního ruchu
     Oblast krizového řízení
    Rozpočet Plzeňského kraje
    DPH
    Katalog firem
    Závěrečný účet Plzeňského kraje
    Místní poplatky
    Metodika
  [Sbalit] Rozklikávací rozpočet
     Návod na práci s rozpočtem
     Komentář k rozpočtu kraje na rok 2014
     Legislativní požadavky na rozpočet
     Principy financování veřejné správy
     Otevřít rozklikávací rozpočet
    Rozpočty příspěvkových organizací Plzeňského kraje
    Ministerstvo průmyslu a obchodu
    Ministerstvo financí
    Obchodní rejstřík
    ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů
    Evidence úpadců
    Finanční úřady
 [Sbalit] Region a jeho rozvoj
  [Sbalit] Regionální rozvoj
   [Sbalit] Dotační programy/tituly
      Program stabilizace a obnovy venkova PK
      Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK
      Podpora místních akčních skupin s působností na území PK
      Zachování prodejen v malých obcích PK
      Podpora mikroregionů PK
     Koncepce
     Informace pro podnikatele
   [Sbalit] Soutěže
      Stavba roku Plzeňského kraje
  [Sbalit] Územní plánování
   [Sbalit] ÚP na úrovni obcí
      ÚAP ORP Tachov
      ÚAP ORP Domažlice
      ÚAP ORP Horšovský Týn
      ÚAP ORP Přeštice
      ÚAP ORP Rokycany
      ÚAP ORP Klatovy
      ÚAP ORP Stříbro
      ÚAP ORP Kralovice
      ÚAP ORP Blovice
      ÚAP ORP Horažďovice
      ÚAP ORP Nepomuk
      ÚAP ORP Stod
      ÚAP ORP Sušice
      ÚAP ORP Nýřany
      ÚAP ORP Plzeň
      Územní plány a další nástroje územního plánování
   [Sbalit] ÚP na úrovní kraje
      Zásady územního rozvoje
      Územně analytické podklady
      Projekt LABEL
      Územní studie
     Geoportál Plzeňského kraje
    Program rozvoje kraje
  [Sbalit] Územní rozhodování a stavební řád
     Stavební úřady Plzeňského kraje
     Zápisy z porad
 [Sbalit] Školství a sport
  [Sbalit] Ústavní výchova
     Dětské domovy Plzeňského kraje
     Právní předpisy
     Akce dětských domovů
     Příklady dobré praxe
     Články
    Školy
  [Sbalit] Oblast právní a kontrolní
     Rejstřík škol
  [Sbalit] Oblast ekonomická
     Krajská metodika rozpisu rozpočtu
     Účelové prostředky poskytnuté MŠMT
     KEVIS
  [Sbalit] Oblast mládeže a sportu
   [Sbalit] Soutěže
      Výsledky soutěží
      Sportovní - celorepublikové
      Sportovní - krajské
     Střediska volného času (Domy dětí a mládeže)
     Mezinárodní spolupráce
   [Sbalit] Dotační programy
      Dotační programy Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu
   [Sbalit] Olympiáda dětí a mládeže
      Aktuální informace
      Kontakty
      Důležité odkazy
      Formuláře, dokumenty
    [Sbalit] Minulé olympiády
       LODM 2013 - Zlínský kraj
       Letní a zimní olympiády v letech 2005 - 2012
       ZODM 2014 - Kraj Vysočina
      Seznam sportů LODM 2015
      Program LODM 2015
      Fotogalerie
      Oficiální stránky ODM
      Oficiální stránky Českého olympijského výboru
    Instrukce OŠMS
  [Sbalit] ESF v oblasti vzdělávání Plzeňského kraje
     OP RLZ
   [Sbalit] Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální granty PK
      Příručky
      Semináře a publicita
      Výběrová řízení
      Formuláře
      Výzvy
      Metodické pokyny
     Grantové projekty Plzeňského kraje
   [Sbalit] OPVK IPo Podpora technického a přír. vzdělávání v PK
      Aktuality
      Základní dokumenty
    Nostrifikace
    Přijímací řízení na střední školy
    Partnerství Comenius REGIO
    Projekt Podpora odborného vzdělávání v PK
  [Sbalit] Podpora technického vzdělávání
     Poskytování příspěvku na ubytování
     Sady ručního nářadí
     Řemeslo má zlaté dno
     Ručičky kraje
     Motivace pro technické vzdělávání
     Technika má zlaté dno
     Soutěž robotiky
     Technická olympiáda
     Řemeslné kempy
     Podpora talentovaných žáků
     Nadační fond
     Podpora odborného vzdělávání
     MINI DRON
     ROBO
  [Sbalit] Vzdělávání žáků cizinců
     Školy určené k poskytování bezplatné jazykové přípravy
     Informace
  [Sbalit] Krajský akční plán
     PS Vzdělávání
   [Sbalit] Krajský akční plán 2016-2022
      Aktuality
      Platformy
      Dokumenty KAP
      Metodické materiály
      Tematická setkání
     Dokumenty KAP
    Nadaní žáci
  [Sbalit] Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání
     Aktivity
    Kalendář akcí
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    Zřizované organizace
    COVID-19
  [Sbalit] Konkurzní řízení
     Vyhlášená konkurzní řízení
     Doporučující postup při konkurzním řízení
    Projekt Vzdělávání 4.0 v PK
 [Sbalit] Životní prostředí
    Aktuální dotační programy
  [Sbalit] Voda
   [Sbalit] Povodně
    [Sbalit] Situace
     [Sbalit] Počasí
        ČHMÚ - Aktuální radarová data
        ČHMÚ - Předpovědi počasí
        Wetteronline
        Počasí v Evropě
       Stavy a průtoky na vodních tocích
       Stavy a průtoky na vodních nádržích
    [Sbalit] Důležité informace
     [Sbalit] Kontakty
        Telefonní seznam Krajského úřadu Plzeňského kraje
     [Sbalit] Dopravní informace
        Dopravní informace v Plzeňském kraji
     [Sbalit] Legislativa
        Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu
        Strategie ochrany před povodněmi
       Pomoc po povodních
       Stanovená záplavová území
    [Sbalit] Mapy, odkazy
     [Sbalit] Mapy
        Povodňový plán Plzeňského kraje
        Mapa meteorologických stanic s online zobrazováním dat
        Mapa měrných profilů typu A a B
        Mapa hranic záplavového území Q100
        Ortofotomapa Plzeňského kraje
        Seznam mapových služeb Plzeňského kraje
        Mapa České republiky
     [Sbalit] Odkazy
        Obecné informace o povodních
        Český hydrometeorologický ústav
        Hlásná a předpovědní služba
        Ministerstvo životního prostředí ČR
        Vodohospodářský informační portál
        Ministerstvo zemědělství ČR
        Vysílání ČT24
        Portál veřejné správy ČR
     [Sbalit] Fotogalerie
        Fotografie z povodní v srpnu 2002 v mapě
      Digitální povodňový plán Plzeňského kraje
     Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - informace
     Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
     Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje 2004-2022
     Sucho
  [Sbalit] Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
     Strategické dokumenty
     Akce EVVO
     Publikace a pomůcky
     Aktuality
   [Sbalit] Školy
      Koordinátoři EVVO
   [Sbalit] Veřejnost
      Zelená domácnost
   [Sbalit] Financování EVVO
      Místní zdroje
      Krajské zdroje
      Národní a zahraniční zdroje
     Poskytovatelé EVVO
    Zemědělství
  [Sbalit] Ochrana přírody
     CITES
     Chráněná území
     Rozvojové dokumenty
     Zemědělský půdní fond
     Škody způsobené chráněnými živočichy
  [Sbalit] Kotlíkové dotace
   [Sbalit] Výzvy
      KOTLÍKOVÉ DOTACE
      AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
     Odkazy
     Kontakty
     Archiv
  [Sbalit] Lesy, myslivost
     Lesy
     Myslivost, rybářství a včelařství
     Finanční podpora hospodaření v lesích
  [Sbalit] Krajské projekty OŽP
   [Sbalit] Projekty OPŽP
    [Sbalit] Projekty OPŽP 2007 - 2013
       Horšov – zvýšení biodiverzity
       Sanace Koloveč
       Sanace Plzeň – Libušín
       Péče o luční společenstva
       Natura v PK 2000
     [Sbalit] Systém povodňové služby v PK
        Digitální povodňové plány Plzeňského kraje
        Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů
       Analýza rizik - Plzeň Libušín
       Analýza rizik - lokality v PK
      Projekty OPŽP 2014 - 2020
      Projekty OPŽP 2021 - 2027
     Projekty MŽP
  [Sbalit] Technická ochrana
   [Sbalit] Odpady
      POH
     Ovzduší
     IPPC, EIA
     RADON - ochrana proti radonu
     Jednotné environmentální stanovisko
    Zdravá krajina
    Proběhlé dotační programy
 [Sbalit] Cestovní ruch
    Dotace
    Koncepce
    Turistický portál Plzeňského kraje
    Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism
 [Sbalit] Fondy a programy EU
  [Sbalit] Užitečné informace
     Semináře a kurzy
     Knihovna
  [Sbalit] Program přeshraniční spolupráce 2007-2013
   [Sbalit] Schválené projekty
      Kompletní seznam schválených projektů
     Dokumenty pro žadatele
     DF Euroregion Šumava
     DF Euregio Egrensis
  [Sbalit] Programové období 2004 - 2006
   [Sbalit] SROP - Individuální projekty
      Opatření 3.3.
   [Sbalit] SROP - Grantová schémata Plzeňského kraje
      Grantové schéma - Opatření 1.1
      Grantové schéma - Podopatření 2.1.1
      Grantové schéma - Opatření 3.2
    [Sbalit] Grantové schéma - Podopatření 4.1.2
       Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v PK
       Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v PK
      Grantové schéma - Podopatření 4.2.2
     Iniciativa INTERREG III A
   [Sbalit] Legislativa EU a ČR
      Dokumenty EU
      Dokumenty ČR
     Semináře a kurzy
     Knihovna
     Dispoziční fond Interreg IIIA / Euroregion Šumava
     Dispoziční fond Interreg IIIA / Euroregio Engrensis
     Programy 2004 - 2006
    Evropský region Dunaj - Vltava
  [Sbalit] Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje
     Jednání RSK PK
     Regionální akční plán PK
     Pracovní skupiny RSK PK
     Evaluace a analýzy
     Národní stálá konference
     Aktuality
    Projekty
  [Sbalit] Regionální inovační strategie (RIS 3)
   [Sbalit] RIS 3 Plzeňského kraje
      Konference ISR
   [Sbalit] Ke stažení
      Časopis GetSmart
 [Sbalit] Kultura a památková péče
  [Sbalit] Památková péče
     Formuláře v rámci výkonu státní pam. péče v přenesené působnosti
    Archeologická památková péče
    Muzea a galerie
    Knihovny
    Koncepce
    Granty
    Lidová kultura
    Audiovize
    Publikační činnost
  [Sbalit] Zřizované organizace
     Divadla
     Galerie
     Hrady a zámky
     Hvězdárny a planetária
     Kina
     Knihovny
     Kultura
     Muzea
    Autorské právo, Periodický a neperiodický tisk, Audiovize
    Památkově chráněná území
    Památky v Plzeňském kraji
    Národní kulturní památky v Plzeňském kraji
 [Sbalit] Krajský živnostenský úřad
  [Sbalit] Podnikání v zemědělství
     Evidence zemědělského podnikatele
     Formuláře
     Základní povinnosti zemědělského podnikatele
     Programy podpory rozvoje zemědělského podnikání
     Portál farmáře, OR, ARES
   [Sbalit] Statistické údaje
      Česká republika
      Plzeňský kraj
  [Sbalit] Podnikání živnostenské
     CRM, JRF, průvodce podnikáním
     Ochrana spotřebitele
     Povinnosti podnikatele
     Programy podpory rozvoje podnikání
   [Sbalit] Statistické údaje
      Česká republika
      Plzeňský kraj
     Vymezení pojmů
     Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, ARES
    Informace
    Dotazy
    Informace o výsledcích kontrol
 [Sbalit] Zdravotnictví
  [Sbalit] Zdravotnictví v Plzeňském kraji
     Koncepce
    Pohotovostní služby v Plzeňském kraji
    Očkování proti TBC
  [Sbalit] Oprávnění k poskytování zdravotních služeb
     Formuláře žádostí
    Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.
    Postup při úmrtí osoby
    Stížnosti
    Zdravotnická dokumentace
    Likvidace nepoužitelných léčiv
    Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
    Zřizované a zakládané organizace
    COVID-19
 [Sbalit] Sociální věci
    Protidrogová problematika
    Prevence kriminality
    Náhradní rodinná péče
  [Sbalit] Sociálně-právní ochrana dětí
     Pomocník při hledání příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí
    Integrace azylantů a cizinců
    Situace na trhu práce
    Záležitosti národnostních menšin
    Sociální práce
  [Sbalit] Zdravotně postižení
     NRZP ČR
     Poradny pro ZP
     Organizace ZP
    Financování sociálních služeb
    Aktuální výzvy OPZ, IROP
    Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019
    Veřejné opatrovnictví
    Zřizované organizace
    Pěstounská péče
    Sociální služby
    Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021–2022
    Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023–2025
    Rodinná politika
    Projekt Podpora sociální práce a sociálního začleňování na území Plzeňského kraje
 [Sbalit] Krizové řízení
  [Sbalit] Válečné hroby
   [Sbalit] Válečné hroby
      Válečné hroby na mapách PK
     Váleční veteráni
  [Sbalit] Ohrožení území
   [Sbalit] Speciál portály krizových situací
    [Sbalit] Řešené krizové situace
       Povodeň v Plzeňském kraji - srpen 2002
       Povodeň na území okresu Rokycany - květen 2006
     [Sbalit] Orkán 18.- 19. 1.2007
        Předběžné vyčíslení nákladů na území PK
        Fotogalerie
        Elektroenergetika
        Doprava
        Situace v lesích
        Obecné informace
        Informace z krizových štábů
        Předpověď počasí
        Právní podklady
     [Sbalit] Vichřice 1. března 2008
      [Sbalit] Informace o počasí
         Informace o postupu srážek
        Výpadky elektrického proudu
        Obecné informace
        Dopravní informace
     [Sbalit] Cvičení PANDEMIE 2008
        Aktuální situace
      [Sbalit] Pomoc občanům
         Obecné informace
        Vydaná rozhodnutí, nařízení a mimořádná opatření
        Dokumentace cvičení PANDEMIE 2008
        Plánovací dokumenty
       Chřipka "pandemic H1N1 2009"
       Povodně 2013
       Povodně v PK v červnu 2013
     Analýza rizik v Plzeňském kraji
    Aktuality
 [Sbalit] Informatika
    Informace
  [Sbalit] Poskytované IT služby
   [Sbalit] Geografické informační systémy
      Geoportál
     Vzdělávání v informačních technologiích
   [Sbalit] Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje
    [Sbalit] Digitální technická mapa
       Modul ZAKÁZKA
       Mapová služba DTM
      Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů
   [Sbalit] CamelNET
      Co je CamelNET
      Loga
   [Sbalit] Klidné příhraničí
      O projektu
      Aktuality
     On-line přenos
  [Sbalit] Konference a semináře IT
     Porady s informatiky
  [Sbalit] Soutěže IT
     Zlatý erb
     Cena hejtmana
    Koncepce a strategie
 [Sbalit] Právo a legislativa
  [Sbalit] Veřejnoprávní smlouvy
     Rejstřík převodu agend
    Shromažďování
    Nařízení měst a obcí
    Obecná metodika pro obce
    Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
    Právní předpisy EU
    Exekuce nezletilých
  [Sbalit] Právní předpisy Plzeňského kraje
     Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů
   [Sbalit] Věstník právních předpisů Plzeňského kraje
      2021
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2008
      2007
      2006
      2005
      2004
      2003
      2002
      2001
    Veřejné zadávání
 [Sbalit] Kancelář hejtmana
  [Sbalit] Zahraniční vztahy
     Významné akce
   [Sbalit] Evropská unie
      Reprezentace Evropské komise v ČR
   [Sbalit] Horní Falcko a Dolní Bavorsko (Německo)
      Přeshraniční spolupráce
      Práce
     Bergamo (Itálie)
     Northamptonshire (Velká Británie)
   [Sbalit] Evropská kancelář Plzeňského kraje v Bruselu
      Aktuality z Bruselu
      Akce Plzeňského kraje v Bruselu
      Výzvy a možnosti financování
      Vše o domě v Bruselu
     Caras-Severin (Rumunsko)
     Bjelovarsko-bilogorská župa (Chorvatsko)
     Provincie Zhejiang (Čína)
  [Sbalit] Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
     Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2013
     Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2014
     Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2015
     Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2016
     Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2017
    Regionální infocentrum PK a Bavorska
 [Sbalit] Kancelář ředitele
    Projekty
  Dotace
  Kontakty
[Sbalit] Média
 [Sbalit] Magazín Plzeňský kraj
    Rada magazínu Plzeňský kraj
    Soutěžní podmínky
    Distribuční místa
 [Sbalit] Mediální komunikace
    Pozvánky
 [Sbalit] Videa
    PK v televizi - archiv
    PK v televizi 2013
    PK v televizi 2014
    PK v televizi 2015
    PK v televizi 2016
    PK v televizi 2017
    PK v televizi 2018
    PK v televizi 2019
    PK v televizi 2020
   Redakční rada webového portálu
 [Sbalit] Tiskové zprávy
    COVID-19
    Mimořádná opatření Vlády ČR
    Informace z jednání RPK
    Pomoc Ukrajině
   Podcasty
   Facebook