Ekonomika

Finanční vztah Státního rozpočtu k rozpočtu obcím na rok 2023 (příspěvek na výkon státní správy)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila svým usnesením zákon o státním rozpočtu ČR č. 449/2022 Sb., jehož součástí i příspěvek na výkon státní správy. Rozdělení na jednotlivé obce Plzeňského kraje je uvedeno v příloze.

Upozornění MV ČR pro příjemce dotace CzechPOINT

Upozornění Ministerstva vnitra ČR pro příjemce dotace CzechPOINT k vyúčtování dotace a vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.

Informace k přezkoumávání hospodaření obcí a DSO

Informace včetně termínů k přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí dle zákona 420/2004 Sb.