Ekonomika

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí na rok 2021

Zákon č. 600/2020 Sb., o statním rozpočtu České republiky na rok 2021 stanoví v příloze č. 6 finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcím Plzeňského kraje na rok 2021 (příspěvek na výkon státní správy). Na základě toho je stanoven příspěvek na výkon státní správy pro jednotlivé obce v Plzeňském kraji. Rozpis příspěvku je uveden v přiloženém souboru.

Informace k přezkoumávání hospodaření obcí a DSO

Informace k přezkoumávání hospdaření obcí a DSO dle zákona 420/2004 Sb.

Upozornění MV ČR pro příjemce dotace CzechPOINT

Upozornění MV ČR pro příjemce dotace CzechPOINT. Další informace pro vyúčtování dotace CzechPOINT jsou uveřejněny na stránkách www.mvcr.cz (záložka EU/Strukturální fondy).