Ekonomika

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí na rok 2021

Zákon č. 600/2020 Sb., o statním rozpočtu České republiky na rok 2021 stanoví v příloze č. 6 finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcím Plzeňského kraje na rok 2021 (příspěvek na výkon státní správy). Na základě toho je stanoven příspěvek na výkon státní správy pro jednotlivé obce v Plzeňském kraji. Rozpis příspěvku je uveden v přiloženém souboru.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcím Plzeňského kraje na rok 2020

Zákon č. 355/2019 Sb., o statním rozpočtu České republiky na rok 2020 stanoví v příloze č. 6 finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcím Plzeňského kraje na rok 2020 (příspěvek na výkon státní správy). Na základě toho je stanoven příspěvek na výkon státní správy pro jednotlivé obce v Plzeňském kraji. Rozpis příspěvku je uveden v přiloženém souboru.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí na rok 2018

Dne 19. prosince 2017 byl schválen zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, jehož součástí v Příloze č. 6 je i finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcí. Rozpis pro jednotlivé obce Plzeňského kraje na rok 2018 je uveden v příloze tohoto článku.

Přehled dotací do obcí PK ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2010

Dotace do obcí přidělené ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu dle návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010. Výpočet příspěvku pro rok 2010 byl Ministerstvem vnitra částečně modifikován. Cílem změny je diferencované posílení PVSS u měst a obcí v souladu s výsledky zjištěnými provedenou analýzou Financování státní správy a samosprávy u územně samosprávného celku.

Informace k přezkoumávání hospodaření obcí a DSO

Informace k přezkoumávání hospdaření obcí a DSO dle zákona 420/2004 Sb.