Životní prostředí

Dotační program Adaptační opatření v ochraně přírody 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 234/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 232/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021.

Dotační program Retence vody 2021

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 233/21 ze dne 18. 1. 2021 vyhlášení a pravidla dotačního programu Retence vody 2021.

„Podpora včelařství (2021)“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 231/21 ze dne 18. 1. 2021 pravidla dotačního programu „Podpora včelařství (2021)“.

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 188/20 ze dne 30. 12. 2020 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení