Životní prostředí

Dotace pro zemědělce 2023

Plzeňský kraj schválil vyhlášení a pravidla dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2023.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2023

Plzeňský kraj schválil vyhlášení a pravidla Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2023.

Dotační program Zdravá krajina 2023

Plzeňský kraj schválil vyhlášení a pravidla dotačního programu Zdravá krajina 2023.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje a Akční plán 2023

Plzeňský kraj schválil Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje a Akční plán 2023.

Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Plzeňského kraje

Jako reakci na stále se opakující hydrologické sucho a s ohledem na prognózy změny klimatu, které svědčí o tom, že situace ohledně zásobování pitnou vodou a socioekonomického sucha se bude dále zhoršovat, přistoupil Plzeňský kraj ke zpracování Studií o propojování významných skupinových vodovodů.