Životní prostředí

10. prosince 2019

Dotační program Ochrana přírody 2020

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4289/19 ze dne 9. 12. 2019 pravidla dotačního programu Ochrana přírody 2020.

10. prosince 2019

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 4288/19 ze dne 9. 12. 2019 Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020.

25. listopadu 2019

Stále je možnost podávat žádosti o kotlíkovou dotaci

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 13. 11. 2019 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR další výzvu na podporu financování žádostí fyzických osob o výměnu zdroje tepla na vytápění, které jsou zařazeny do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“.

25. října 2019

Velké šelmy v Plzeňském kraji

Výstava a seminář s tématikou velkých šelem...

24. června 2019

Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací - UKONČENO

Příjem žádostí v této výzvě byl ukončen. Žádosti jsou nyní přijímány do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III"...