Životní prostředí

Studie proveditelnosti „Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“

Plzeňský kraj pokračuje ve snaze nalézt optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele.

Studie proveditelnosti "Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“

Plzeňský kraj pokračuje ve snaze nalézt optimální řešení zásobování pitnou vodou pro své obyvatele.

Jak správně topit a ušetřit

Se začínající topnou sezónou je potřeba nejen zkontrolovat technický stav kotle, ale je také důležité zamyslet se na tím, jak správně a hospodárně topit. Ministerstvo životního prostředí vydalo brožurku „Jak správně topit a ušetřit“.

Technickoekonomická studie propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj má zpracovanou Technickoekonomickou studii propojení významných skupinových vodovodů v Plzeňském kraji...

Metodické sdělení k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob na přítomnost SARS-CoV-2

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodické sdělení za účelem správného zařazení odpadu vzniklého z antigenních testů určených k samotestování osob na přítomnost antigenu SARS-CoV-2. Více informací v příloze.