Úřední deska

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03: Aktualizace 2020

Zahájení ZŘ

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí v odvolacím řízení spis zn. ZN/45/RR/20

Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Plzně ze dne 19.11.2019 čj. MMP/365153/19, kterým byla umístěna stavba "Bytový dům - 52 bytových jednotek, Plzeň, Heyrovského ul."

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Petr Marko, praktický lékař pro dospělé - Tylova 39, Plzeň