Úřední deska

Rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Otínský rybník

Změna rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje čj. ŽP/11906/09 ze dne 9. 11. 2009.

Rozhodnutí o odvolání čj. PK-RR/69/22 ze dne 11. 1. 2022

Rozhodnutí odvolacího orgánu čj. PK-RR/69/22 o odvolání proti rozhodnutí MěÚ Blovice, odboru stavebního a dopravního, čj. MUBlov 14221/21/ST/Kra ze dne 21. 9. 2021 (společné povolení) ve věci schválení stavebního záměru na stavbu "Stavba stájí pro kuřata - farma Chocenický Újezd" na pozemcích st. p. 53, 54, 55, 56 a na parc. č. 22/1, 344/1 v katastrálním území Chocenický Újezd k žádosti společnosti Lubská zemědělská, a. s., ze dne 28. 6. 2021 ...

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma výkrmu kuřecích brojlerů Otín"

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Farma výkrmu kuřecích brojlerů Otín", provozovatele, kterým je společnost XAVEROV, a.s., se sídlem Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, s přiděleným IČO 27460363 ...

Nařízení státní veterinární správy

Nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2022/003622-P - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (potvrzený výskyt v k. ú. Hajany (okres Strakonice) ...

Seznámení s podklady pro rozhodnutí č.j. PK-RR/118/22 ze dne 06.01.2022

Plzeň - Rokycanská, bytové domy - seznámení s podklady pro rozhodnutí