Úřední deska

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení záměru "Průmyslový park Rochlov" - doručované veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí ...

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Oznámení o vyhlášení Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2023 ze dne 20. 01. 2023, kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 03. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany ...

Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou "Průmyslový park Rochlov"

Závěr ZŘ ...

Stanovení termínu pro uplatnění připomínek ke zpracování LHP – LHC Železná Ruda a LHC Sušice

Stanovení termínu pro uplatnění připomínek ke zpracování LHP – LHC Železná Ruda a LHC Sušice ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Skládka odpadů Chotětín, dotvarování skládky” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Chotětín) ...