Úřední deska

Oznámení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na "III/18018 Tymákov - průtah"

Oznámení o zahájení územního řízení ve věci žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu "III/18018 Tymákov - průtah" ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice" dle zákona č. 76/2002 Sb. (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Dehtín, Štěpánovice) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Lazce" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Lazce" dle zákona č. 76/2002 Sb. (Plzeňský kraj, okres Domažlice, k.ú. Horšovský Týn) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Černošín" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 13 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Černošín" dle zákona č. 76/2002 Sb. (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Krásné Údolí, Lažany, Černošín) ...

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Oznámení o vyhlášení nařízení Plzeňského kraje ze dne 20. 11. 2023 o zřízení přírodní rezervace „Zvoníčkovna“ a stanovení jejích bližších ochranných podmínek ...