Úřední deska

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje možnost převzetí písemnosti pod č.j. PK - DSH /7914/23 adresátu určenému na základě určení nemovitosti dle katastru nemovitosti: Gresl Josef, vlastník parc. č. 681/1 (orná půda), katastrální území Chotěšov ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 28 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 28 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80

Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství opravuje rozhodnutím č.j.: PK-DSH/8524/23 ze dne 6.6.2023 zřejmou nesprávnost v rozhodnutí č.j.: PK-DSH/2042/23 ze dne 5.6.2023.

Zahájení zjišťovacího řízení "Komplexní centrum pro nakládání s odpady Vysoká - rozvoj areálu, květen 2023"

Zahájení ZŘ ...

Rozhodnutí - společné územní a stavební povolení

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí - společné územní a stavební povolení na stavbu ""I/21 Planá, okružní křižovatka Zámecká" v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní ...