Úřední deska

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh koncepce "Program Interreg Bavorsko - Česko 2021 - 2027"

Koncepce podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení zjišťovacího řízení "Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027

Zahájení ZŘ ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Ústřední čistící stanice pro úpravu nebezpečných odpadů" dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Ústřední čistící stanice pro úpravu nebezpečných odpadů" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Skvrňany, Plzeň) ...

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "LIDL, PRODEJNA POTRAVIN - Plzeň, Nepomucká" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "LIDL, PRODEJNA POTRAVIN - Plzeň, Nepomucká" dle zákona č. 100/2001 Sb. (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Bručná) ...