Úřední deska

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Obalovna asfaltových směsí Přeštice” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Obalovna asfaltových směsí Přeštice” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-jih, k.ú. Přeštice) ...

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Krajský úřad Plzeňského kraje ve de řízení o společném územním a stavebním povolení na stavbu "ČERNÝ RYBNÍK - NÁHRADY LANOVÝCH SVODIDEL" a oznamuje možnost převzít písemnost adresátům neznámého pobytu.

Návrh opatření obecné povahy - provozování horolezectví na území přírodní památky Tupadelské skály

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se uděluje souhlas dle ust. § 44 odst. 3 a § 44b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k provozování horolezectví na území přírodní památky Tupadelské skály ...

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.