Úřední deska

11. prosince 2019

Zahájení ZŘ "Provoz zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů včetně mletí a mytí PET lahví – Změna na zdroji zpracování plastů STF Plastic Recycling CZ s.r.o., Plzeň“

Zahájení zjišťovacího řízení „Provoz zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů včetně mletí a mytí PET lahví – Změna na zdroji zpracování plastů STF Plastic Recycling CZ s.r.o., Plzeň“

11. prosince 2019

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru "KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň" dle zákona č. 100/2001 Sb. (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Plzeň 4) ...

11. prosince 2019

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru "KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň" dle zákona č. 100/2001 Sb. (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Plzeň 4) ...

11. prosince 2019

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - MUDr. Helena Bečvářová, praktický lékař pro dospělé, Petra Bezruče 158, 340 00 Nýrsko

11. prosince 2019

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Produkční stanice selat a výkrmna vepřů Poběžovice“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení, pro zařízení „Produkční stanice selat a výkrmna vepřů Poběžovice“, provozovatele, tj. společnosti Energie Poběžovice s.r.o., se sídlem Hostouňská 45, 345 22 Poběžovice, s přiděleným IČO 03012964.