Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Výkrm krocanů Hradecko" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - ZZŘ k záměru "Výkrm krocanů Hradecko" dle zákona č. 100/2001 Sb. (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, k.ú. Hradecko) ...

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Výkrm krocanů Hradecko" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Výkrm krocanů Hradecko" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, k.ú. Hradecko) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic Velký Malahov“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení, vydaného podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Farma pro chov nosnic Velký Malahov“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Vajíčkárna s.r.o., se sídlem Horšovský Týn, Velký Malahov 39, 346 01 Horšovský Týn, s přiděleným IČO 09591061 ...

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ...

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce "Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 s výhledem do roku 2035"

zahájení ZŘ ...