Úřední deska

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí společné povolení ,,I/22 Kdyně - Brnířov"

Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství jako stavební úřad vydal rozhodnutí společné povolení na stavbu ,,I/22 Kdyně - Brnířov".

Oznámení zahájení územního řízení stavby ETCS Beroun - Plzeň, PS 124-11 BTS Vejprnice, SO 236-11 BTS Vejprnice, přípojka NN

Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad oznamuje zahájení územního řízení o umístění stavby ETCS Beroun - Plzeň, PS 124-11 BTS Vejprnice, SO 236-11 BTS Vejprnice, přípojka NN.

Oznámení zahájení územního řízení stavby ETCS Beroun - Plzeň, PS 124-07 BTS Plzeň Bolevec, SO 236-07 BTS, přípojka NN

Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad oznamuje zahájení územního řízení o umístění stavby ETCS Beroun - Plzeň, PS 124-07 BTS Plzeň Bolevec, SO 236-07 BTS, přípojka NN.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení pro zařízení „Závod chovu prasnic Plánice“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení pro zařízení „Závod chovu prasnic Plánice“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Lubská zemědělská, a.s., se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 25245571.