Účelové prostředky poskytnuté MŠMT

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2024

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 31. 5. 2024 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2023

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 31. 12. 2023 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2022

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 31. 12. 2022 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2021

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 31. 12. 2021 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2020

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT na rok 2020