Účelové prostředky poskytnuté MŠMT

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na rok 2018

Rozepsané finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na rok 2017

Rozepsané finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 31. 12. 2017 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na rok 2016

Rozepsané finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 19. 12. 2016 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na rok 2015

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 1. 12. 2015 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na rok 2014

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 8. 12. 2014 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.