Oblast ekonomická

Informace k převodům mezi ukazateli v rámci rozpočtu organizace

Sběr podkladů pro úpravu rozpisu rozpočtu přímých nákladů na rok 2023 (převody mezi ukazateli) se uskuteční v termínu od 15. 5. 2023 do 19. 5. 2023 prostřednictvím aplikace Datový sklad Plzeňského kraje.