Oblast ekonomická

Informace k převodům mezi ukazateli v rámci rozpočtu organizace

Sběr podkladů pro úpravu rozpisu rozpočtu přímých nákladů na rok 2024 (převody mezi ukazateli) se uskuteční v termínu od 13. 5. 2024 do 17. 5. 2024 prostřednictvím aplikace Datový sklad Plzeňského kraje.