Oblast ekonomická

Sběr podkladů pro úpravy rozpočtů přímých výdajů na rok 2021

Sběr podkladů pro úpravu závazných ukazatelů na rok 2021 se uskuteční v termínu od 6. 9. 2021 do 10. 9. 2021 prostřednictvím systému KEVIS.