Oblast ekonomická

06. května 2020

Informace k požadavkům na 2. převody mezi ukazateli v roce 2020

Sběr podkladů pro sumarizaci požadavků na převody mezi ukazateli se uskuteční v termínu od 11. 5. 2020 do 18. 5. 2020 prostřednictvím systému KEVIS.