Oblast ekonomická

Sběr podkladů pro 2. úpravy rozpočtů přímých výdajů na rok 2022

Sběr podkladů pro 2. úpravu závazných ukazatelů na rok 2022 se uskuteční v termínu od 5. 9. 2022 do 9. 9. 2022 prostřednictvím systému KEVIS.