Oblast ekonomická

Informace k požadavkům na 2. převody mezi ukazateli v roce 2021

Sběr podkladů pro sumarizaci požadavků na převody mezi ukazateli se uskuteční v termínu od 10. 5. 2021 do 17. 5. 2021 prostřednictvím systému KEVIS.