Účelové prostředky poskytnuté MŠMT

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na rok 2013

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 1. 12. 2013 pro školské organizace zřizované krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na rok 2012

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 pro školské organizace zřízené krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na rok 2011

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje na rok 2011 pro školské organizace zřízené krajem, obcemi a soukromou osobou.

Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů na rok 2010

Rozepsané a poskytnuté finanční prostředky KÚ Plzeňského kraje k 10. 12. 2010 pro školské organizace zřízené krajem, obcemi a soukromou osobou.