Účelové prostředky poskytnuté MŠMT dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2023

12. června 2023 14:49, aktualizováno 29. prosince 2023 10:04, Mgr. Pavlína Faitová
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozepsal Krajský úřad Plzeňského kraje finanční prostředky ze státního rozpočtu jednotlivým školským organizacím na rok 2023. V příloze je uveden k 31. 12. 2023 rozpis finančních prostředků účelového znaku 33 353 a přehled poskytnutých účelových prostředků školským organizacím zřizovaných krajem, obcemi a soukromou osobou na území Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení