VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU „PODPORA ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI PRO ROK 2024“

obrazek
18. prosince 2023 09:42, aktualizováno 19. prosince 2023 10:51, Bc. Filip Beránek DiS.

Dotační program je určen na:
podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporu systému bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras.
Předmětem podpory budou výhradně projekty investičního charakteru, zejména rekonstrukce, značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, cyklotras, singltrailů a in-line tras, budování nabíjecích stanic pro elektrokola a dále projektové dokumentace a vyhledávací studie k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu specializovaných tras (singltrail, bikepark, pumptrek, in-line). Preferovány budou dále zejména projekty týkající se výhradně nadregionálních dálkových tras, případně stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (lávka, podjezd, rampa, přívoz atd.) a dále vypracování projektové dokumentace na značení cyklostezek a cyklotras v oblastech s jejich minimálním pokrytím nebo nadregionálním významem.

Znění pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.
Pozn. Přílohy jsou k prostudování. Verze příloh k vyplnění a podání žádosti budou zveřejněny v programu eDotace.
Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz.

Žadateli mohou být města, obce, obecně prospěšné společnosti, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí, organizace destinačního managementu se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby vzniklé dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 22.01.2024 - 12.02.2024 – do 12 hodin.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách (platné i ve dnech uzávěrek):
Po, St 8:00-17:00
Út, Čt 8:00-15:15
Pá 8:00-14:00
Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem
Kontaktní osoba
Mgr. Klára Růžková
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E 102
Telefon: 377 195 123, 770 197 720
E-mail : klara.ruzkova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:
19.12.2023 – vyhlášení a zveřejnění programu
22.01.2024 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
12.02.2024 – uzávěrka podávání žádostí o dotace
30.05.2025 – termín pro zaslání průběžné zprávy o stavu realizace projektu (na vyzvání)
30.06.2025 – konec lhůty pro dokončení realizace dotovaného projektu
29.08.2025 – nejzazší termín pro předložení vyúčtování dotace


Soubory ke stažení