Oblast cestovního ruchu

Dotační program „Podpora organizací destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2023“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1280/23 ze dne 12.06.2023 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora organizací destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2023.

Dotace na podporu karavanových stání

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1196/23 ze dne 3. 4. 2023 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2023.

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2023“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1192/23 ze dne 03.04.2023 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2023.

Dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2023“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1191/23 ze dne 3.4.2023 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2023.

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023“– poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3372/23 ze dne 20.03.2023 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023.