Oblast cestovního ruchu

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022“– poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 714/22 ze dne 04.04.2022 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022.

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 713/22 ze dne 04.04.2022 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022.

Dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2022“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 712/22 ze dne 4.4.2022 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2022.

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022“– poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1917/22 ze dne 21.03.2022 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022.

Vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1918/22 ze dne 21. 3. 2022 pravidla dotačního programu „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022“, dále jen „Pravidla“.