Oblast cestovního ruchu

Dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 235/21 ze dne 19.04.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021.

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 236/21 ze dne 19.04.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021.

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“ – poskytnutí dotací ZPK

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 234/21 ze dne 19.04.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021.

Dotační program „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021“ – poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 530/21 ze dne 22.03.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021.

Dotační program „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021“ – poskytnutí dotací RPK

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 531/21 ze dne 22.03.2021 poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021.