Dotace a granty

Postup při poskytování finančních dotací z rozpočtu Plzeňského kraje

Tento postup byl schválen Radou Plzeňského kraje v souladu s programem rozvoje Plzeňského kraje na jednání konaném dne 13. ledna 2004.