Školství a sport

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2006/2007

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 714/08 ze dne 1. 4. 2008 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2006/2007

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo 7.2.2006 usnesením č. 269/06 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje v části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje Plzeňský kraj podle § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V příloze je zveřejněn Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje v celém rozsahu.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2004/2005

Rada Plzeňského kraje dne 24.1.2006 vzala na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2004/2005.