Školství a sport

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje vytvořil Informační materiál určený ředitelům škol a školských zařízení, metodikům prevence, pedagogickým pracovníkům a rodičům Plzeňského kraje s názvem Šikana a rizikové chování dětí a žáků.

První rok projektu Škola dotykem míří do finále. Na zapojených školách začne druhá fáze výzkumného šetření

Jak vnímají žáci a pedagogové používání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu? Jak hodnotí zásah moderních technologií do vzdělání? Projekt Škola dotykem čeká vyhodnocení ...

Vzdělávání v oblasti digitálních technologií nabízí zdarma pedagogům EDULAB

EDUkační LABoratoř | EDULAB nabízí na duben termíny na školení pro pedagogy zdarma. Školení je cíleno na digitální technologie a je určeno pro pedagogy už od mateřských škol ...

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na svém zasedání 9. 2. 2015 na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014, kterou zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

3. ročník soutěže "Objevujte jinak!"

Techmania Science center, Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň vyhlašují 3. ročník soutěže „Objevujte jinak!“.