Školství a sport

02. dubna 2015

Na technické obory škol budou lákat Ručičky kraje

Na nádvoří krajského úřadu v Plzni se také letos uskuteční v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání představení technických oborů škol z Plzeňského kraje pod názvem Ručičky kraje ...

14. března 2014

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje vytvořil Informační materiál určený ředitelům škol a školských zařízení, metodikům prevence, pedagogickým pracovníkům a rodičům Plzeňského kraje s názvem Šikana a rizikové chování dětí a žáků.

02. dubna 2015

První rok projektu Škola dotykem míří do finále. Na zapojených školách začne druhá fáze výzkumného šetření

Jak vnímají žáci a pedagogové používání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu? Jak hodnotí zásah moderních technologií do vzdělání? Projekt Škola dotykem čeká vyhodnocení ...

23. března 2015

Vzdělávání v oblasti digitálních technologií nabízí zdarma pedagogům EDULAB

EDUkační LABoratoř | EDULAB nabízí na duben termíny na školení pro pedagogy zdarma. Školení je cíleno na digitální technologie a je určeno pro pedagogy už od mateřských škol ...

17. února 2015

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na svém zasedání 9. 2. 2015 na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014, kterou zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.