Fondy EHP 2014-2021: Program Vzdělávání

Digitalizace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a Lichtenštejnsku

Plzeňský kraj získal grant na projekt v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021 na spolupráci s Lichtenštejnskem

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.