Ústavní výchova

27. února 2017

Ústavní výchova

Děti jsou umísťované do ústavních zařízení na základě rozhodnutí soudu. Existuje systém několika typů školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, aby umístění dítěte bylo v jeho nejlepším zájmu. Popisy typů zařízení jsou uvedeny níže, v následujícím článku jsou pak uvedeny jednotlivé ústavy, které se nacházejí v Plzeňském kraji. Výkon ústavní výchovy se řídí právními předpisy, které jsou uvedeny v samostatné kapitole...

27. února 2017

Zařízení ústavní výchovy v Plzeňském kraji

Přehled zařízení ústavní výchovy v Plzeňském kraji a vybraná zařízení ústavní výchovy s celorepublikovou působností...