Ústavní výchova

Ústavní výchova

Děti jsou umísťované do ústavních zařízení na základě rozhodnutí soudu. Existuje systém několika typů školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, aby umístění dítěte bylo v jeho nejlepším zájmu. Popisy typů zařízení jsou uvedeny níže, v následujícím článku jsou pak uvedeny jednotlivé ústavy, které se nacházejí v Plzeňském kraji. Výkon ústavní výchovy se řídí právními předpisy, které jsou uvedeny v samostatné kapitole...

Zařízení ústavní výchovy v Plzeňském kraji

Přehled zařízení ústavní výchovy v Plzeňském kraji a vybraná zařízení ústavní výchovy s celorepublikovou působností...