Projekt Vzdělávání 4.0 v PK

Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje 2023

V rámci projektu „Vzdělávání 4.0“ v Plzeňském kraji“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 se ve dnech 20. - 21.10.2023 na Gymnáziu v Sušici uskutečnila Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje.

Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje 2022

V rámci projektu „Vzdělávání 4.0“ v Plzeňském kraji“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 se ve dnech 21. - 22.10.2022 na Gymnáziu v Sušici uskutečnila Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje.

Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje 2021

V rámci projektu „Vzdělávání 4.0“ v Plzeňském kraji“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 se ve dnech 22. - 23.10.2021 na Gymnáziu v Sušici uskutečnila Odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje.

Soutěž robotiky 2021

Plzeňský kraj v rámci projektu „Vzdělávání 4.0“, ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a SOUE v Plzni uspořádal dne 9. listopadu 2021 Soutěž robotiky pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.

Projekt „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“

Plzeňský kraj uspěl se svou žádostí ve výzvě Implementace krajských akčních plánů a byl tak podpořen v rámci individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou 31.10.2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a získal dotaci dosahující maximální výše 188 326 000 Kč. Realizace spadá do období 1.1.2021 až 30.11.2023.