Projekt Vzdělávání 4.0 v PK

Projekt „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“

Plzeňský kraj uspěl se svou žádostí ve výzvě Implementace krajských akčních plánů a byl tak podpořen v rámci individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou 31.10.2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a získal dotaci dosahující maximální výše 188 326 000 Kč. Realizace spadá do období 1.1.2021 až 30.11.2023.