Školství a sport

Modernizace a vybavení odborných učeben Gymnázia v Sušici

Díky projektu a finanční podpoře z Evropské unie byly realizovány a slavnostně otevřeny čtyři multifunkční učebny na Gymnáziu v Sušici. Finanční prostředky na tuto akci vysoko přesáhly 5 milionů korun...

Nezisková organizace EDUkační LABoratoř spouští Program podpory digitalizace škol 2015/2016. Nově pro 2000 škol

O tisíc škol více než v loňském školním roce se může zapojit do Programu podpory digitalizace škol, jehož cílem je zvýšení využívání moderních technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve školách v České republice ...

Soutěž o nejlepší školní oběd roku 2015

V letošním roce proběhl již 6. ročník celostátní soutěže „O nejlepší školní oběd“. Celkem se přihlásilo 89 jídelen a do finále mezi deset nejlepších se probojoval i kolektiv školní jídelny Střední průmyslové školy dopravní Plzeň...

Projekt Škola dotykem pokračuje na 12 školách v ČR

Přání téměř 85 procent dětí ze 12 českých škol zapojených do projektu Škola dotykem se splnilo. I v novém školním roce budou používat ve výuce tablety a další dotykové technologie ...

Další žáci se vrátili z výměnného ročního pobytu ve Francii

Již čtvrtým rokem probíhá projekt „Rok ve Francii“, v jehož rámci se letos z ročního pobytu na středních školách ve Francii vrátilo osm žáků z Plzeňského kraje...