Školství a sport

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016 - 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 15. 2. 2016 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016 - 2020 v části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje Plzeňský kraj podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj podpoří ze svého rozpočtu také v roce 2016 projekt Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78, určený nadaným a talentovaným žákům a jejich pedagogům z našeho kraje.

Dva týmy z Plzeňského kraje postoupily do finálového kola Mistrovství ČR

Devět kadeřnických týmů z 8 středních odborných škol z celé republiky se utkalo na 11. ročníku kadeřnické soutěže Glamour – Kouzlo krásy 2015. Soutěž byla zároveň prvním ročníkem Mistrovství České republiky v týmech...

Modernizace a vybavení odborných učeben Gymnázia v Sušici

Díky projektu a finanční podpoře z Evropské unie byly realizovány a slavnostně otevřeny čtyři multifunkční učebny na Gymnáziu v Sušici. Finanční prostředky na tuto akci vysoko přesáhly 5 milionů korun...

Nezisková organizace EDUkační LABoratoř spouští Program podpory digitalizace škol 2015/2016. Nově pro 2000 škol

O tisíc škol více než v loňském školním roce se může zapojit do Programu podpory digitalizace škol, jehož cílem je zvýšení využívání moderních technologií a digitálního vzdělávacího obsahu ve školách v České republice ...