Partnerství Comenius REGIO

02. října 2013

Partnerství Comenius Regio - rok po zahájení projektu

Spolupráce Plzeňského kraje s regionem Kréta v rámci projektu "Environmentální turismus - alternativní cesty" zdárně pokračuje. Po červnovém mezinárodním setkání na Krétě se čeští členové projektového týmu připravují na návštěvu řeckých partnerů v Plzeňském kraji, která se uskuteční v listopadu tohoto roku.

28. listopadu 2012

1. mezinárodní jednání v rámci projektu Partnerství Comenius Regio

Ve dnech 10. – 13. 10. 2012 se v regionu Kréta konalo první mezinárodní jednání v rámci projektu Partnerství Comenius Regio s názvem „Environmental Tourism – Alternative Ways”.

23. ledna 2013

2. mezinárodní jednání v rámci projektu Partnerství Comenius Regio

Ve dnech 12. – 16. 12. 2012 se v Plzeňském kraji konalo druhé mezinárodní jednání v rámci projektu Partnerství Comenius Regio s názvem „Environmental Tourism – Alternative Ways”.

01. června 2011

Mezinárodní kongres ve Friedrichshafenu – završení projektu Partnerství Comenius Regio

Mezinárodní kongres ve dnech 25.5. – 28.5.2011 ve Friedrichshafenu byl oficiálním zakončením dvouletého mezinárodního projektu Partnerství Comenius Regio na německé straně. Jednalo se o konferenci s účastí široké odborné veřejnosti z Německa, Rakouska a Švýcarska. Členy delegace za Plzeňský kraj byli zástupci školské správy a odborníci z oblasti speciální pedagogiky. Zástupci Plzeňského kraje prezentovali ve workshopu výstupy vlastní práce na projektu Comenius Regio. Konference byla tematicky zaměřena na participaci zdravotně postižených ve společnosti.

19. května 2011

Mezinárodní konference speciálních pedagogů v rámci projektu Partnerství Comenius Regio

Ve dnech 3.5. – 4.5.2011 se v Plzni uskutečnila mezinárodní konference speciálních pedagogů v rámci projektu Partnerství Comenius Regio. Hojnou účast speciálních pedagogů a ředitelů škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Plzeňského kraje a Bádenska-Württemberska podpořili zástupci a představitelé Plzeňského kraje včetně náměstka hejtmana pro oblasti školství, mládež a sport Jiřího Stručka a zástupci Ministerstva školství Bádenska-Württemberska Sönke Asmussen a Anita Preuß.