Partnerství Comenius REGIO

Partnerství Comenius Regio - rok po zahájení projektu

Spolupráce Plzeňského kraje s regionem Kréta v rámci projektu "Environmentální turismus - alternativní cesty" zdárně pokračuje. Po červnovém mezinárodním setkání na Krétě se čeští členové projektového týmu připravují na návštěvu řeckých partnerů v Plzeňském kraji, která se uskuteční v listopadu tohoto roku.

2. mezinárodní jednání v rámci projektu Partnerství Comenius Regio

Ve dnech 12. – 16. 12. 2012 se v Plzeňském kraji konalo druhé mezinárodní jednání v rámci projektu Partnerství Comenius Regio s názvem „Environmental Tourism – Alternative Ways”.

1. mezinárodní jednání v rámci projektu Partnerství Comenius Regio

Ve dnech 10. – 13. 10. 2012 se v regionu Kréta konalo první mezinárodní jednání v rámci projektu Partnerství Comenius Regio s názvem „Environmental Tourism – Alternative Ways”.

Mezinárodní kongres ve Friedrichshafenu – završení projektu Partnerství Comenius Regio

Mezinárodní kongres ve dnech 25.5. – 28.5.2011 ve Friedrichshafenu byl oficiálním zakončením dvouletého mezinárodního projektu Partnerství Comenius Regio na německé straně. Jednalo se o konferenci s účastí široké odborné veřejnosti z Německa, Rakouska a Švýcarska. Členy delegace za Plzeňský kraj byli zástupci školské správy a odborníci z oblasti speciální pedagogiky. Zástupci Plzeňského kraje prezentovali ve workshopu výstupy vlastní práce na projektu Comenius Regio. Konference byla tematicky zaměřena na participaci zdravotně postižených ve společnosti.

Mezinárodní konference speciálních pedagogů v rámci projektu Partnerství Comenius Regio

Ve dnech 3.5. – 4.5.2011 se v Plzni uskutečnila mezinárodní konference speciálních pedagogů v rámci projektu Partnerství Comenius Regio. Hojnou účast speciálních pedagogů a ředitelů škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Plzeňského kraje a Bádenska-Württemberska podpořili zástupci a představitelé Plzeňského kraje včetně náměstka hejtmana pro oblasti školství, mládež a sport Jiřího Stručka a zástupci Ministerstva školství Bádenska-Württemberska Sönke Asmussen a Anita Preuß.