Nadaní žáci

Platforma s informacemi pro nadané

Zrekonstruovali jsme a rozšiřujeme web www.podporatalentu.cz na moderní platformu s užitečnými informacemi pro nadané, mimořádně nadané a aktivní žáky, jejich pedagogy a rodiče, s databází aktivit, odborníků a možnostmi, jak se realizovat.

GoHigher - Budování komunity talentů pro výzkum, vývoj a inovace

GoHigher - Budování komunity talentů pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji

Komunita aktivních studentů v Plzeňském kraji už se rozjíždí pod novou značkou GoHigher

Komunita aktivních studentů v Plzeňském kraji už se rozjíždí pod značkou GoHigher. Plánujeme rozšíření aktivit pro nadané a aktivní žáky. První aktivitou je rekonstrukce stávajícího webu www.podporatalentu.cz.

Tematická zpráva ČŠI – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ

Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 věnovala problematice podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách - zaměřovala se zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků ...

Specifikace dětí, žáků a studentů pro účely vykazování v oblasti nadání

Tato specifikace slouží k jednotnému vykazování nadaných a mimořádně nadaných žáků.