Nadaní žáci

Krajská síť podpory nadání

Cílem Sítě podpory nadání je vytvářet prostředí pro systematickou péči o nadané žáky prostřednictvím sdílení informací a příkladů dobré praxe, vytvářením inovací a systémových návrhů

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání

Bezplatný webinář NPI ČR poskytuje managementu základních škol informace o tom, jak začít na škole systematicky podporovat rozvoj nadání.

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji běží projekt "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji", jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných.

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014 – 2020

Poradou vedení MŠMT byla schválena Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020. Postupné zavádění začne v roce 2015 ve dvou krajích, a to Plzeňském a Královehradeckém.

Excelence středních a základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích

MŠMT vyhlašuje výzvu pro rok 2020 na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence SŠ a ZŠ - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019.