Školství a sport

13. února 2019

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2018/2019

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2018/2019. Zastupitelstvo Plzeňského kraje ji vzalo na vědomí na svém zasedání dne 10. 2. 2020.

11. února 2020

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018. Zastupitelstvo Plzeňského kraje ji vzalo na vědomí na svém zasedání dne 11. 2. 2019.

04. prosince 2019

DVPP – „Základy romistiky pro pedagogické pracovníky“ a navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“

Národní ústav pro vzdělávání hledá pro pilotní ověření vzdělávacích modulů zkušené pedagogické pracovníky, budoucí lektory modulů...

08. dubna 2013

Kempy a kurzy pro talentované žáky

V roce 10letého výročí existence projektu "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji" vznikla zdařilá videoreportáž, kterou naleznete na webu www.podporatalentu.cz.

03. září 2019

Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...