Školství a sport

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2024/25

Informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na tomto odkazu...

Dotační program Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 28. března 2023 výzvu č. 03_22_026 Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi (1).

Zástupci Plzeňského kraje navštívili Tehničkou školu Daruvar

Ve dnech 9. 5. 2023 – 12. 5. 2023 navštívili zástupci Plzeňského kraje partnerské město Daruvar, jehož žáci střední technické školy se pravidelně umisťují na předních místech mezinárodní robotické soutěže vyhlašované Plzeňským krajem.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zpracoval Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022. Zastupitelstvo Plzeňského kraje ji vzalo na vědomí na svém zasedání dne 6. 2. 2023.

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji běží od roku 2010 projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných.