COVID-19

Poskytování péče určenými školami v Plzeňském kraji v rámci krizového opatření

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2021 č. 1378 prodlouženým Usnesením vlády ČR č. 12 ze dne 7. ledna 2021 o přijetí krizového opatření byly rozhodnutím hejtmanky Plzeňského kraje určeny školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. listopadu 2020

Novinky v provozu škol a školských zařízení od středy 25. a 30. listopadu 2020 vydané MŠMT.

Opatření PES pro oblast školství

Tabulka Ministerstva školství, mládeže a sportu a Ministerstva zdravotnictví ČR zohledňující priority české vzdělávací soustavy.

Český červený kříž spouští portál darujnotebook.cz

Mnoho rodin aktuálně řeší problémy se zajištěním komfortní distanční výuky. Tato skutečnost byla impulsem pro vytvoření a spuštění portálu darujnotebook.cz.