Kalendář akcí

SOŠ a SOU Sušice – zahájení školního roku

Letos jsme s nástupem žáků do prvních ročníků velice spokojeni. Otevíráme 2 studijní obory a 10 učebních oborů, kromě toho se otevírají tři zaměření nástavbového studia. Celkem letos nastoupí do 1. ročníků 243 žáků. Ve škole bude celkem 517 žáků, což je téměř o 100 žáků více než v předcházejících letech. Po několika letech máme naplněny všechny první ročníky na maximální počty.

V Křimicích vznikne nový multifunkční sportovní areál

Rekonstrukcí sportovního areálu Střední průmyslové školy dopravní v Plzni-Křimicích, Průkopníků 290, vznikne nový multifunkční sportovní areál, který bude sloužit žákům střední školy (včetně ubytovaných na domově mládeže), žákům základní školy i veřejnosti...

Rekonstrukce budov ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Plzni

V rámci dvou projektů z Operačního programu Životní prostředí se podařilo Základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené v Plzni zrekonstruovat svoji budovu v Mohylové ulici. Komplexní rekonstrukcí, která probíhala za plného provozu, se zlepšilo klima školy, technický stav budovy a došlo k významné úspoře energií.

Otevření výukové kuchyně a prodejny pro gastronomické obory na Odborné škole výroby a služeb Plzeň

Vybudováním výukové kuchyně a prodejny vzniklo v přízemí budovy nové výukové centrum pro gastronomické obory školy. Toto centrum má velký význam pro praktické ověřování teoretických znalostí žáků, kteří při své činnosti neruší teoretické vyučování, probíhající v dalších patrech budovy...

Klatovské gymnázium získalo novou velkokapacitní multifunkční učebnu

Klatovské gymnázium konečně disponuje velkou a reprezentativní aulou, která do současné doby škole chyběla...