Kalendář akcí

V Křimicích vznikne nový multifunkční sportovní areál

Rekonstrukcí sportovního areálu Střední průmyslové školy dopravní v Plzni-Křimicích, Průkopníků 290, vznikne nový multifunkční sportovní areál, který bude sloužit žákům střední školy (včetně ubytovaných na domově mládeže), žákům základní školy i veřejnosti...

Rekonstrukce budov ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Plzni

V rámci dvou projektů z Operačního programu Životní prostředí se podařilo Základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené v Plzni zrekonstruovat svoji budovu v Mohylové ulici. Komplexní rekonstrukcí, která probíhala za plného provozu, se zlepšilo klima školy, technický stav budovy a došlo k významné úspoře energií.

Otevření výukové kuchyně a prodejny pro gastronomické obory na Odborné škole výroby a služeb Plzeň

Vybudováním výukové kuchyně a prodejny vzniklo v přízemí budovy nové výukové centrum pro gastronomické obory školy. Toto centrum má velký význam pro praktické ověřování teoretických znalostí žáků, kteří při své činnosti neruší teoretické vyučování, probíhající v dalších patrech budovy...

Klatovské gymnázium získalo novou velkokapacitní multifunkční učebnu

Klatovské gymnázium konečně disponuje velkou a reprezentativní aulou, která do současné doby škole chyběla...

SOŠ a SOU Sušice má mistry Evropy

Dne 4. 2. 2020 se konalo v Bratislavě MISTROVSTVÍ EVROPY soutěže KORUNA KREATIVITY (OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE CROWN OF CREATIVITY 2020) středních odborných škol a středních odborných učilišť v kadeřnickém a vizážistickém oboru.