Vzdělávání žáků cizinců

Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole 2023/2024 (Plzeň)

"Česky levou zadní - Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole" je bezplatný kurz češtiny určený pro mladé migranty ve věku 15 - 20 let

Podporujeme mladé migranty ke studiu na střední škole!

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola v Plzni (KCVJŠ) ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací META, o. p. s. realizuje projekt „Let´s Grow!“, jehož cílem je podpora při začleňování mladých migrantů do středoškolského vzdělávání a podpora pedagogů středních škol při vzdělávání vícejazyčných žáků.

Úpravy přijímacích zkoušek pro šk. rok 2023/2024 pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem

Jaké mohu mít úpravy přijímacích zkoušek? Які корективи я можу внести до вступних іспитів?

Українські школи визнають відвідування школи в Чехії / Ukrajinské školy budou uznávat školní docházku v ČR

Україна визнає відвідування чеських шкіл дітьми. Таким чином, українські діти не будуть зобов’язані відвідувати дистанційну освіту, якщо вони йдуть до чеської школи. Ukrajina uzná docházku dětí do českých škol. Ukrajinské děti tak nebudou mít povinnost účastnit se distanční výuky, pokud chodí do české školy.

Середня освіта на Пльзенщині / Střední školství v Plzeňském kraji

На навчання до чеської середньої школи можна прийняти абітурієнта, який закінчив 9 років. Ke studiu na české střední škole je možné přijmout uchazeče, který splnil 9 let školní docházky.