Vzdělávání žáků-cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců již více než deset let pomáhá cizincům v České republice při řešení jejich každodenních situací. Poskytuje sociální a právní poradenství, tlumočení, pořádá kurzy českého jazyka i vzdělávací semináře na různá témata. To vše nabízí cizincům zcela zdarma.

Podpora pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů pro oblast děti/žáci-cizinci cílenou podporu pedagogů při vzdělávání dětí/žáků-cizinců.

Vzdělávání žáků-cizinců ve třídách pro jazykovou přípravu

Poskytování bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků, kteří jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.