Projekt Podpora odborného vzdělávání v PK

Sborník a závěrečná zpráva s doporučením k implementaci kariérového poradenství pro využití v dalších školách

Sborník přináší přehled některých výstupů z klíčové aktivity 3 projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, nazvané Rozvoj kariérového poradenství na SŠ s přesahem na ZŠ.

3. ročník Soutěže robotiky

Plzeňský kraj v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v PK uspořádal dne 7.-8. října 2020 Soutěž robotiky v prostorech Techmania Science Center a v novém sálu SOUE, pod záštitou náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje JUDr. Marcely Krejsové a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Soutěže se zúčastnilo celkem 14 týmů ze středních škol.

Online odborná konference a hackathon otevřených dat Plzeňského kraje

V rámci projektu Podpora odborného vzdělání v Plzeňském kraji se ve dnech 15.-17. 10.2020 uskutečnila Odborná konference a hackathon otevřených dat PK. 10. soutěžních týmů pracovalo s datovou sadou, z níž připravily vizualizaci. Datové sady byly zaměřeny na informace z různých oblastí PK. Na konferenci vystoupili JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA (vedoucí OŠMS), Ing. Miloslav Kala (prezident NKÚ), Ing. Jaromír Novák (CZ.NIC), Bc. Pavel Večeř (Microsoft) a další. více na: hpk.maleskoly.info

Campo Arduino na Gymnáziu v Klatovech

Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech hostilo ve dnech 20. - 24. 7. 2020 prázdninový kemp robotiky realizovaný Plzeňským krajem. Kemp se konal v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd ZČU. Kempu se zúčastnilo více než 20 dětí od 10 do 15 let...

Odborná konference a hackathon Plzeňského kraje

Hackathon neboli akce, při které se intenzivně pracuje na zadaném softwarovém projektu, byla předmětem soutěže středních škol na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech. 13. soutěžních týmů složených jak z žáků, tak pedagogických pracovní