Krajský akční plán

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022931 Doba realizace: 1. února 2022 – 30. listopadu 2023