Užitečné odkazy

16. července 2009 10:39, aktualizováno 09:39,

Užitečné odkazy

 

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy                 

http://www.msmt.cz/                                                              

 

Ministerstvo práce a sociálních věci                    

http://www.mpsv.cz/cs/                                             

 

Ministerstvo spravedlnosti, Ústřední věstník

http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=3776&d=100113

 

Dokumenty (vyhlášky, právní výklady, věstníky,...) 

http://www.msmt.cz/dokumenty                                                                                                                             

 

Seznam občanských sdružení

http://aplikace.mvcr.cz/rady/sdruzeni/index.html

 

Školský rejstřík                                                                                                                                                 

http://www.msmt.cz/odkazy/skolsky-rejstrik 

 

Sbírka zákonů

http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

 

Ústav pro informace ve vzdělávání                                                                                                                   

http://www.uiv.cz/

 

Obchodní rejstřík

http://www.obchodnirejstrik.cz/

 

Národní ústav odborného vzdělávání                                                                                                         

http://www.nuov.cz/                                                                                                                                       

 

Metodický portál RVP                                                                                                                               

http://www.rvp.cz/                                                                                                                                         

 

Výzkumný ústav pedagogický                                                                                                                    

http://www.vuppraha.cz                                                                                                                                 

 

Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw

 

Senát Parlamentu České republiky

http://www.senat.cz/

 

Kancelář prezidenta České republiky

http://www.hrad.cz/