Oblast mládeže a sportu

Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji

Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 669/18 dne 11. června 2018...

Zásady pro poskytování individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Plzeňský kraj schválil na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2585/22 ze dne 19. 9. 2022 Zásady pro poskytování individuálních dotací a darů v oblasti tělovýchovy a sportu

Oblasti a aktivity zajišťované oddělením mládeže a sportu

Oblasti a aktivity zajišťované oddělením mládeže a sportu (OMS)