Školství a sport

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2010/2011

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 1112/12 ze dne 12. 3. 2012 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2010/2011.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy V Plzeňském kraji ve školním roce 2009/2010

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 771/11 ze dne 7. 3. 2011 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2009/2010.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2008/2009

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č.425/10 ze dne 11.03.2010 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2008/2009.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2007/2008

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 89/09 ze dne 16. 3. 2009 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2007/2008