Školství a sport

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy V Plzeňském kraji ve školním roce 2009/2010

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 771/11 ze dne 7. 3. 2011 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2009/2010.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2008/2009

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č.425/10 ze dne 11.03.2010 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2008/2009.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2007/2008

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 89/09 ze dne 16. 3. 2009 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2007/2008

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2008

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo 1. 4. 2008 usnesením č. 674/08 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje v části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje Plzeňský kraj podle § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V příloze je zveřejněn Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje v celém rozsahu včetně příloh.