Školství a sport

Ručičky kraje na nádvoří úřadu

Už třetím rokem se na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje uskuteční přehlídka šikovnosti a zručnosti žáků středních škol pod názvem „Ručičky kraje“. A to ve čtvrtek 2. června 2016 od 10.00 hodin, kdy se zájemcům formou expozic představí 16 středních škol z celého kraje...

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2014/2015

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na svém zasedání 15. 2. 2016 na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2014/2015, kterou zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016 - 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 15. 2. 2016 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016 - 2020 v části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje Plzeňský kraj podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj podpoří ze svého rozpočtu také v roce 2016 projekt Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78, určený nadaným a talentovaným žákům a jejich pedagogům z našeho kraje.

Dva týmy z Plzeňského kraje postoupily do finálového kola Mistrovství ČR

Devět kadeřnických týmů z 8 středních odborných škol z celé republiky se utkalo na 11. ročníku kadeřnické soutěže Glamour – Kouzlo krásy 2015. Soutěž byla zároveň prvním ročníkem Mistrovství České republiky v týmech...