Školství a sport

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na svém zasedání 9. 2. 2015 na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/2014, kterou zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na svém zasedání 10. 3. 2014 na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2012/2013, kterou zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2011 - 2012

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 148/13 ze dne 4. 3. 2013 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2011 - 2012.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2012

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 12. 3. 2012 usnesením č. 1071/12 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2012 - 2016) v části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje Plzeňský kraj podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2010/2011

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 1112/12 ze dne 12. 3. 2012 vzalo na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2010/2011.