Školství a sport

Soutěž o nejlepší školní oběd roku 2015

V letošním roce proběhl již 6. ročník celostátní soutěže „O nejlepší školní oběd“. Celkem se přihlásilo 89 jídelen a do finále mezi deset nejlepších se probojoval i kolektiv školní jídelny Střední průmyslové školy dopravní Plzeň...

Projekt Škola dotykem pokračuje na 12 školách v ČR

Přání téměř 85 procent dětí ze 12 českých škol zapojených do projektu Škola dotykem se splnilo. I v novém školním roce budou používat ve výuce tablety a další dotykové technologie ...

Další žáci se vrátili z výměnného ročního pobytu ve Francii

Již čtvrtým rokem probíhá projekt „Rok ve Francii“, v jehož rámci se letos z ročního pobytu na středních školách ve Francii vrátilo osm žáků z Plzeňského kraje...

Okres Cham získal pečeť kvality “Přeshraniční region vzdělávání”

V Technologickém kampusu v Chamu se uskutečnilo slavnostní předání pečetě kvality „Přeshraniční region vzdělávání”, kterou získal zemský okres Cham. Za Plzeňský kraj se slavnostního předání pečetě kvality zúčastnila Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu...

Vzdělávací aplikace a digitální obsah využívá ve výuce 80 procent dotázaných učitelů, vyplynulo z dotazníkového šetření

Efektivita výuky, nový rozměr interakce učitel-žák, posílení pozornosti a kreativity dětí a také zvýšení jejich motivace ke studiu, to vše patří mezi řadu výhod interaktivní výuky. Ukázaly to výsledky červnového dotazníkového šetření na školách ...