Přijímací řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky proti šíření koronavirové nákazy COVID-19, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon, který upravuje přijímací řízení na střední školy ... aktualizováno 16. 6. 2020

Informace o vydávání zápisových lístků ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad...