Přijímací řízení na střední školy

15. listopadu 2019

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021...

08. listopadu 2016

Informace o vydávání zápisových lístků ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad...