Přijímací řízení na střední školy

Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji

Průběžně aktualizovaný přehled volných míst na středních školách v Plzeňském kraji naleznete ZDE...

Informace k přijímacímu řízení na stření školy pro školní rok 2021/22

Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2021. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, které musí být totožné...

Čím budu?

Informační brožura Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Plzni s přehledem oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2021/2022

Informace o vydávání zápisových lístků ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad...