Přijímací řízení na střední školy

Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji

Ředitel střední školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji jsou zveřejněny v průběžně aktualizovaném seznamu volných míst, který naleznete zde...

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2023/24

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy do 1. března. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě přihlášky musí být totožné...

Informace o vydávání zápisových lístků ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad...