Ostatní

Průkaz pro osoby s PAS (poruchou autistického spektra)

Informace pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a veřejnost o průkazech pro osoby s PAS (poruchou autistického spektra) naleznete v příloze tohoto článku.

Informace pro zdravotnické pracovníky

Ústav zdravotnických informací a statistiky (dále ÚZIS ČR) tj. správce Národního registru zdravotnických pracovníků (NRZP) informuje prostřednictvím správního orgánu Krajského úřadu Plzeňského kraje o zřízení NRZP a upozorňuje na zákonnou povinnost vyplývající ze ustanovení § 77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Národní zdravotní registry

Národní zdravotní registry vznikly převážně z iniciativy odborných lékařských společností, které stanovily jejich odbornou náplň. O každý národní zdravotní registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru, která garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel. Řada registrů má dlouholetou tradici, např. registr hospitalizovaných vznikl již v roce 1960 a onkologický registr v roce 1976. Kompletní informace o národních registrech naleznete na: http://www.uzis.cz/registry

Stanovisko Ministerstva dopravy ČR k dopravně psychologickému, neurologickému a elektroencefalografickému vyšetření řidičů

podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisu