Aktuální informace COVID-19

obrazek
16. listopadu 2020 09:32, aktualizováno 22. listopadu 2020 20:13, Bc. Eva Mertlová

Veškeré informace k aktuální situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, a to přehled vydaných opatření, aktuální počty nakažených i testovaných, přehled situace ve světě ale také seznam odběrových míst najdete na webu MZČR ZDE.

Systém PES

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje budou řazené do pěti úrovní, od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje. Více informací najdete ZDE.

Mimořádná opatření

Přehled mimořádných opatření, která vydala Vláda ČR a MZČR najdete na jednom místě ZDE.

Co dělat v případě zdravotních potíží

Informace k postupu, co dělat v případě příznaků onemocnění, kam zavolat a jaké projevy můžete pociťovat, najdete ZDE.

Chcete pomáhat nebo hledáte pomoc?

Chcete pomoci tam, kde je třeba? Registrovat se a pomáhat  mimo zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče můžete ve spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem Plzeňského kraje ZDE . Pokud můžete pomoci v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních, registrujte se ZDE

Školy pro děti zdravotníků a IZS

Přehled škol a školských zařízení, která na základě nařízení vlády stanovil Plzeňský kraj, najdete ZDE

Důležité kontakty

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

Nemocnice Plzeňského kraje

Linka seniorů 800 200 007 - každý den od 8 do 20 hodin - anonymní a bezplatná telefonická pomoc pro seniory a osoby pečující o seniory. V čase koronavirové epidemie poskytuje seniorům i jejich blízkým informace a podporu, volající ale také přímo propojuje s dobrovolníky z řad skautů.

Omezení chodu úřadu

Veškeré informace k omezenému chodu Krajského úřadu Plzeňského kraje včetně důležitých kontaktů najdete ZDE.

Aktuální informace k cestování do zahraničí

Pokud chcete vycestovat do zahraničí, je zásadní si vždy aktuálně zjistit podmínky dané země. Veškeré informace včetně informační linky k cestování najdete ZDE